Magyar Cserkész, 1962 (13. évfolyam, 1-12. szám)

1962-01-01 / 1. szám

.AUSZTRÁLIA : HÍREK Az 53.sz.Hunyadi cscs.nov.25-én es­te, Perthben rendezte első nyilvános tábortüzét a helybeli Kings Parkban. Népdalok és csericésztrófák töltötték ki az est műsorát és viditották fel a nagy számban megjelent hálás közönsé­get. AUSZTRIA: Örömmel adunk hirt arról, hogy a burgenlandi kisebbségi csapatok máris szép eredménnyel működnek. Az osztrák cserkészek gépkocsit is bocsájtottak Csoknyay Péter est. rendelkezésére,hogy a távolabb eső csapatok könnyebben el­érhetők legyenek. Felsőőrön cserkész­­kiállitást rendeztek, amelyhez az a­­nyagot a Magyar Cserkész tábortechni­kai cikkeiből vették, Szivből gratulá­lunk! BRAZÍLIA: Nov.19-én a "Dia da Bandeira"-n a rioi IX.kerület csapatai uj brazilzósef­­lót kaptak ajándékba. Az ünnepélyen a 15,sz.Szondy cscs. 6 tagú küldöttség­gel képviseltette magát. Szirmay Iván 13.cspk. és Dömötör Gábor rajpk, résztvettek a brazil cs, szövetség első csapatparancsnoki to­vábbképző tanfolyamán. A 13. és 43.sz. csapatok okt.22-én résztvettek a Szabadságharc emlékére megtartott istentiszteleten, majd a hő­sök emlékművére elhelyezték a helyi Magyar Komité koszorúját. Másnap disz­­őrséget adtak a "Globo"termében meg­rendezett emlékünnepélyen, s a műsor keretében népitáncokat mutattak be nag? sikerrel. KANADA: Nov.4-5-én, hétvégi tábor kereté­ben tartottak VK-napot Barrys Bay- ben torontoi csapataink, a jubileumi tábor helyén, emlékezvén az 1956-os magyar szabadságharcra. A tábor történelmi ke­rétének megfelelően a zászlóruéton a forradalom lyukas zászlóját lengette a szél. Az esti tábortűz az utolsó két és fél évszázad magyar szabadságküz­delmeit elevenítette meg, a kuruc kor­tól napjainkig, Éjfél után riadóra éb­redtek a résztvevők. Az őrsök 1956 nov. ü.-e éjszakájának történelmi keretében indultak el a járőrversenyre. A fiuk a járőrverseny végpontján táboroztak le, a lányok pedig bevonultak az eredeti barakszállásukra. Snnek a gyönyörű él­ménynek emlékével megerősödve fejezték be a VK-napot. A vancouveri 21.sz.Apor Vilmos és 60.sz.Ráskay Lea lcscs.-ok dec. 3- án rendezett estjük keretében nagy siker­rel adták elő a "Magyar mese" c. mese­játékot. A két csapat októberben megindí­totta közös csapatujságját "Cserkész­élet" néven. Szivből gratulálunk! SKANDINÁVIA: Az I.Kér.jelenti, hogy Svédország­ban és Dániában egy-egy uj les.csapat alakul. Irányítóik nem jószándéku kez­dők, hanem vk.tábort végzett, képesí­tett vezetők. Szeretettel köszöntjük őket és kivárnunk sok szép eredményt. USA: Bodnár Gábor Ügyvezető Elnök, és Chászár Ede Külügyi Hivatal-vezető ja­nuárban délamerikai körútra indulnak. Ez alkalommal először járnak a déli fél­tekén központi vezetők, hogy ottani csa­patainkat ellenőrizzék és vezetőképző táborokat tartsanak vezetőjelöltjeink számára. A newyorki 7*és Ü6.cscs-ok dec.17- én hangulatos karácsonyi ünnepélyt ren­deztek számos cserkészszülő és vendég jelenlétében. A passaici 6.és 38.cscs.-ok dec.lo­­én tartották hagyományos Mikulás-estjli­ke t.Karácsony előtt pedig "bölcsőskével! és "betlehemezéssel" szorgoskodtak.

Next

/
Thumbnails
Contents