Magyar Cserkész, 1953 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1953-01-01 / 1. szám

Mi újság a csapatoknál NÉMETORSZÁG: A linóenberg-i 9.cscs. leánycserkészei, nagy sjkerrd adták elő a "Di­dergő király c. gyermek színdarabot. A kedves előadásról annál is inkább meg­emlékezünk, mert szereplői fölei! kiscserkészek voltak, s igy az érdem is, el­sősorban az övéké. USAi A New York-i "Turul" raj mind szebben "fejlődő munkájának jelentős állomása volt a decem­ber 2o.-án megtartott karácsonyi ünnepély. A világ legnagyobb városában szorgalmasán dolgozó magyar cserkészek három újonca tette le cserkész-fogadalmát a karácsony­fa alatt, a Sátorverő próba si­keres megállása után. Ugyancsak e napon mutat­koztak be á helyi magyar kolónia előtt is, ugyanis a csapat ünne­pélyen előadott betlehemes játé­kot a New lork-i Magyar Irodalmi Körben nagy nyilvánosság számára is előadtak. A közönség hatalmas tapssal jutalmazta a fiuk igye­kezetét, amellyel a régi otthoni karácsonyi hangulat meleg csalá­dias jellegét varázsolták elő. A Cleveland-i Görgey és Bessenyei György csapatok is szép sikerrel rendezték meg ka­rácsonyi ünnepélyüket. Shenectady-ban a nem rég megalakult kiscserkész rajunk mu­tatta be a Magyar Cserkészben közreadott betlehemes játékot a cserkész szülők előtt. A menekült cs.szövetségek vezetői december 6-7-én New Yorkban tartot­ták konferenciájukat a közös kérdések elrendezése érdekében. A konferenciát a london-i világ iroda vezetősége meleg hangú levélben üdvözölte.A megbeszélések középpontjában a Menekült Cs.Szövetségek es a Világiroda ill. V.Konferencia kö­zötti viszony ujjárendezése állott. A gyűlésen megtartott általános tisztuji­­tás során a menekült cserkészek tanácsának vezetőjévé a Magyar Cserkészszövet­ség vezetőtisztjét választották. Rajta kivül egy lett és egy fehérorosz cser­kész vezető foglal helyet az uj vezetőségben. KANADA: A Torontó-i Szilágyi Erzsébet leánycserkész csapat dec.6.-án rendezte meg nagy sikerrel Mikulás-estjét. A rendező csapaton kivül, a Torontó-i Árpád Vezér fiucserkész csapat, valamint a Y/elland-i 21-esek küldöttsége, továbbá 15o főnyi közönség vett részt. A műsor előtt a nagyrészt cserkész kezek munkájából készült bazár lep­te meg a közönséget, amelyen kézimunkák, babák, könyvjelzők, faragások, leve­lező lapok stb. kerültek kiállításra és eladásra. A műsor "legizgalmasabb" pontjaként a Mikulás a fiuk-lányok fejére ol­vasta "bűneiket" majd ajándékokat osztott ki. A leánycsapatot a Kanadai leánycserkész szövetség, magyar jellegének megtartása mellett regisztrálta és örömének adott kifejezést, hogy a magyar leanycserkészek, mint’első nemzeti csapat, a Magyar Cserkészszövetség mellett, velük is együtt fog működni.

Next

/
Thumbnails
Contents