Tudományszervezési Tájékoztató, 1982

1. szám

BULLETIN OF SCIENCE ORGANIZATION THE LIBRARY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES БЮЛЛЕТЕНЬ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАУКИ БИБЛИОТЕКА ВЕНГЕРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК BULLETIN DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL SCIENTIFIQUE LA BIBLIOTHEQUE DE L'ACADEMIE DES SCIENCES DE HONGRIE Kiadványunk valamennyi összeállítása szabadon felhasználható és közölhető, de csakis a Tudományszervezési Tájékoztatóra való pontos hivatkozással. Szerkesztő bizottság: Kónya Sándor, Román Zoltán (elnök), Szántó Lajos, Székely Dániel, Tamás Pál. Főszerkesztő: Rózsa György Felelős szerkesztő: Balázs Judit Szerkesztőség: az MTA Könyvtára Tájékoztatási és Bibliográfiai Osztálya Felelős kiadó: az MTA Könyvtárának főigazgatója A kézirat lezárása: 1982. január 5. ISSN 0040 862X Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely kézbesítő postahivatalnál, a kéz­besítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI, Budapest V. József nádor tér 1. sz., postacím: 1900 Budapest) közvetlenül, vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy évre 150,- Ft. 8112564 MTA KESZ Sokszorosító, Budapest. F. v.: dr. Héczey Lászlóné

Next

/
Thumbnails
Contents