Tudományszervezési Tájékoztató, 1980

1. szám

BULLETIN OF SCIENCE ORGANIZATION Interna ti orral literature of scientific research THE LIBRARY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES БЮЛЛЕТЕНЬ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАУКИ Международная литература по научном исследовании БИБЛИОТЕКА ВЕНГЕРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК BULLETIN DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL SCIENTIFIQUE Littérature internationale sur lo recherche scientifique LA BIBLIOTHEQUE DE L'ACADEMIE DES SCIENCES DE HONGRIE Kiadványunk valamennyi összeállítása szabadon felhasználható és közölhető, de csakis a Tudományszervezési Tájékoztatóra való pontos hivatkozással. Felelős szerkesztő: SZÉKELY DANIEL E számunk munkatársai: Balázs Judit, az MTA Könyvtár munkatársa • Bánfalvy Csaba, főiskolai tanársegéd • Cserbakői End­re, fordító • Czakó Ildikó, az MTA Tudományszervezési Intézet munkatársa • Futala Tibor, az OMKDK igazgatója • Gonda Zsuzsanna, az IKARUS Karosszéria és Járműgyár munkatársa • dr. Grolmusz Vince, az MTA Tudományszervezési Intézet tudományos főmunkatársa • Haraszthy Ágnes, az MTA Tudományszervezési Intézet munkatársa • dr. Kádár Patrícia, az MTA Ipargazdasági Kutatócsoportjá­nak munkatársa • Kováts Antal, a Pécsi Tanárképző Főiskola munkatársa • Maurer Zsuzsa, az MTA Könyvtár munkatársa • Mészáros Piroska, a VÂTI munkatársa •• dr. Németh Éva, az MTA Könyvtára munkatársa • Padányi László, a Magyar Híradástechnikai Egyesülés Számítástechnikai és Szervezési Köz­pontjának munkatársa • Payrits Márton, az OMFB munkatársa • Szántó Lajos kandidátus, az MTA Tudományszervezési Intézet igazgatója • Tétényi Pál akadémikus, a Tudománypolitikai Bizottság titkára • Vári Anna az OMFB Rendszerelemző Intézet tudományos munkatársa. A kézirat lezárása: 1980. január 5. Szerkesztőség: az MTA Könyvtára Tájékoztatási és Bibliográfiai Szolgálata Felelés kiadó: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK FŐIGAZGATÓJA Index szám: 26845 ISSN 0040-862X Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely kézbesítő postahivatalnál, a kéz­besítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI, Budapest V. József nádor tér 1. sz., postacím: 1900 Budapest) közvetlenül, vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215—96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy évre 120,- Ft. 7910932 MTA KESZ Sokszorosító, Budapest. F. v.: dr. Héczey Lászlóné

Next

/
Thumbnails
Contents