Tudományszervezési Tájékoztató, 1979

1. szám - Tartalomjegyzék

TARTALOM SZEMLE oldal INTÉZETIRÁNYITÁSRÓL — SZUBJEKTIVEN Irta:Kulcsár Kálmán 7 /Tiz év tapasztalatai az MTA Szociológiai Kutatóinté­zetében/ Néhány adat — Tematikai koncentráció - kutatói kooperáció — Tervezés; kutatásirányitás — A ku­tatók és az adminisztráció — A vitákról. A KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK PROBLÉMÁI AZ EURÓPAI SZOCIALISTA ORSZÁGOKBAN 13 A kutatás-finanszirozás fogalma, főbb tartalmi össze­tevői, feladata — A finanszírozás forrásai — A kutatóhálózat szervezeti rendszere — Ösztönzés, érdekeltség. MINESPOL II: TUDOMÁNY- ÉS MŰSZAKI POLITIKA EURÓPÁBAN 24 /UNESCO konferencia az európai és észak-amerikai régió tagországainak tudománypolitikájáról. Belgrád, 1978. szeptember 11-16./ A MINESPOL II. helye a nemzetközi életben — A kon­ferencia politikai képe — A konferencia szakmai eredményei — A konferencián elhangzott főbb hozzá­szólások — A MINESPOL II.konferencia ajánlásainak továbbviteli lehetőségei. A TUDOMÁNY- ÉS KUTATÁSSZOCIOLÓGIA LEGÚJABB EREDMÉNYEI 35 A tudomány szociológia történeti tanulmányozása Tudomány és etika — A tudományos ismeretek szoci­ológiai elemzése — Tudomány és politika — A ku­tatás kutatása — Nemzetközi összehasonlító vizsgá­latok — Szervezeti-adminisztratív fejlemények az uppsalai IX.Szociológiai Világkongresszuson — Ta­nulságok. 3

Next

/
Thumbnails
Contents