Tudományszervezési Tájékoztató, 1977

1. szám

BULLETIN OF SCIENCE ORGANIZATION Periodical of international literature on the planning, management and organization of scientific research THE LIBRARY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES БЮЛЛЕТЕНЬ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАУКИ Периодика международной литера­туры по планированию, управле­нии) и организации научных исследований БИБЛИОТЕКА АКАДЕМИИ НАУК ВЕНГРИИ BULLETIN DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL SCIENTIFIQUE Périodique de la littérature inter­nationale sur la planification, la gestion et l'organisation de la recherche scientifique LA BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADEMIE DES SCIENCES DE HONGRIE Kiadványunk valamennyi összeállítása szabadon felhasználható és közölhető, de csakis a Tudományszervezési Tájékoztatóra való pontos hivatkozással. Felelős szerkesztő: SZÉKELY DANIEL E számunk munkatársai: Dr. Bíró Klára, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem c. docense • Dévényi Mária, a VÁT1 tudományos kutatója • Fried Judit, az MTA Tudományszervezési Csoportjának munkatársa • Ha­raszthy Ágnes, az MTA Tudományszervezési Csoportjának munkatársa • Maurer Zsuzsa, az MTA Könyv­tára munkatársa • Mészáros Piroska, a VÁTI munkatársa • Dr. Mészáros Sándor, a Budapesti Műsza­ki Egyetem tudományos főmunkatársa • Dr. Németh Éva, az MTA Könyvtára tudományos munkatár­sa • Dr. Pálinkás Jenő, a Távközlési Kutatóintézet tudományos főmunkatársa • Rajcsányi Péter, a Magyar Külügyi Intézet munkatársa • Dr. Vásárhelyi Pál, az Országos Tervhivatal Tervgazdasági Inté­zetének osztályvezetője. A kézirat lezárása: 1976. december 20. Szerkesztőség: az MTA Könyvtára Tájékoztatási és Bibliográfiai Szolgálata Felelős kiadó: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK IGAZGATÓJA Index szám : 26845 Terjeszti а Magyar Posta. Előfizethető bármely kézbesítő postahivatalnál, a kéz­besítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hirlap Irodánál (KHI, Budapest V. József nádor tér 1. sz., postacím: 1900 Budapest) közvetlenül, vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy évre 90,— Ft. 768333 MTA KESZ Sokszorosító. F. v.: Szabó Gyula

Next

/
Thumbnails
Contents