Tudományszervezési Tájékoztató, 1976

1. szám

BULLETIN OF SCIENCE ORGANIZATION Periodical of international literature on the planning, management and organization of scientific research THE LIBRARY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES БЮЛЛЕТЕНЬ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАУКИ Периодика международной литера­туры по планированию, управле­нию и организации научных исследований БИБЛИОТЕКА АКАДЕМИИ НАУК ВЕНГРИИ BULLETIN DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL SCIENTIFIQUE Périodique de la littérature inter­nationale sur la planification, la gestion et l'organisation de la recherche scientifique LA BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADEMIE DES SCIENCES DE HONGRIE Kiadványunk valamennyi összeállítása szabadon felhasználható és közölhető, de csakis a Tudományszervezési Tájékoztatóra való pontos hivatkozással. Felelős szerkesztő: SZÉKELY DANIEL E számunk munkatársai: Balázs Judit, az MTA Könyvtára tudományos munkatársa • Bán András, a Távközlési Kutatóintézet munkatársa • Futala Tibor, a Kulturális Minisztérium munkatársa • Haraszthy Ágnes, az MTA Tudományszervezési Csoportjának munkatársa • Dr. Kádár Patricia, az ÉVM Továbbképző Központ munkatársa • Dr. Kolos Miklós, a Magyar Külügyi Intézet munkatársa • Dr. Korán Imre, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem docense • Maurer Zsuzsa, az MTA Könyvtára munkatársa • Dr. Mieth István, ny. főiskolai tanár • Németh Éva, az MTA Könyvtára tudományos munkatársa • Nóvák Péterné, a VÁTI munkatársa • Dr. Pálinkás Jenő, a Távközlési Kutatóintézet tudományos főmunka­társa • Tóthfalusi András, az MTA Közgazdasági Információs Csoportjának munkatársa • Vásárhelyi Pál, az Országos Tervhivatal Tervgazdasági Intézetének osztályvezetője. A kézirat lezárása: 1975. december 31. Szerkesztőség: az MTA Könyvtára Tájékoztatási és Bibliográfiai Szolgálata Felelős kiadó: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTARANAK IGAZGATÓJA Index szám : 26845 Terjeszti а Magyar Posta. Előfizethető bármely kézbesítő postahivatalnál, a kéz­besítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI, Budapest V. József nádor tér 1. sz., postacím: 1900 Budapest) közvetlenül, vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215—96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy évre 90,— Ft. 757647 MTA KESZ Sokszorosító. F. v.: Szabó Gyula

Next

/
Thumbnails
Contents