Tudományszervezési Tájékoztató, 1975

1. szám

BULLETIN OF SCIENCE ORGANIZATION БЮЛЛЕТЕНЬ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАУКИ BULLETIN DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL SCIENTIFIQUE Periodical of international literature on the planning, management and organization of scientific research THE LIBRARY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES Периодика международной литера­туры по планированию, управле­нию и организации научных исследований БИБЛИОТЕКА АКАДЕМИИ НАУК ВЕНГРИИ Périodique de la littérature inter­nationale sur la planification, la gestion et l'organisation de la recherche scientifique LA BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADEMIE DES SCIENCES DE HONGRIE Kiadványunk valamennyi összeállítása szabadon felhasználható és közölhető, de csakis a Tudományszervezési Tájékoztatóra való pontos hivatkozással. Felelős szerkesztő: SZÉKELY DANIEL E számunk munkatársat: Balázs Judit, az MTA Könyvtára tudományos munkatársa • Bihari Zsuzsa, az ÉM Építésgazdasági és Szer­vezési Intézet munkatársa • Dr. Bíró Klára, a Belkereskedelmi Kutatóintézet tudományos főmunka­társa • Burits Oktáv, a Hungarofruct munkatársa • Dalos Mihály, a Számítástechnikai Koordinációs Intézet munkatársa • Dévényi Mária, a Városépítési Tudományos és Tervező Intézet tudományos kuta­tója • Gregorovicz Anikó, a Csehszlovák Kultúra munkatársa • Dr. Kolos Miklós, a Magyar Külügyi Intézet munkatársa • Maurer Zsuzsa, az MTA Könyvtára munkatársa • Németh Éva, az MTA Könyv­tára tudományos munkatársa • Rohonci Katalin, egyetemi hallgató • Szabolcsi Anna, egyetemi hall­gató • Tóthfalusi András, az MTA Közgazdasági Információs Csoportjának munkatársa • Vekerdi László, könyvtáros A kézirat lezárása: 1974. december 14. Szerkesztőség: az MTA Könyvtára Tájékoztatási és Bibliográfiai Szolgálata Felelős kiadó: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTARÁNAK IGAZGATÓJA Index szám: 26845 747062 MTA KESZ Sokszorosító. F. v.: Szabó Gyula

Next

/
Thumbnails
Contents