Tudományszervezési Tájékoztató, 1974

1. szám

BULLETIN OF SCIENCE ORGANIZATION Periodical of international litera­ture on the planning, management and organization of scientific research THE LIBRARY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES БЮЛЛЕТЕНЬ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАУКИ Периодика международной литера­туры по планированию, управле­нию о организации научных исследовании БИБЛИОТЕКА АКАДЕМИИ НАУК ВЕНГРИИ BULLETIN DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL SCIENTIFIQUE Périodique de la littérature inter­nationale sur la planification, la gestion et l'organisation de la recherche scientifique LA BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADEMIE DES SCIENCES DE HONGRIE Kiadványunk valamennyi összeállítása szabadon felhasználható és közölhető, de csakis a Tudományszervezési Tájékoztatóra való pontos hivatkozással. Felelős szerkesztő : SZÉKELY DÁNIEL E számunk munkatársai: Balázs Judit, az MTA Könyvtára munkatársa • Darvas György, az MTA Tudományszervezési Csoportjá­nak munkatársa • Futala Tibor, a Művelődésügyi Minisztérium munkatársa • Gregorovicz Anikó, a Csehszlovák Kultúra munkatársa • Haralyi Éva, tanárnő • Haraszthy Ágnes, az MTA Tudo­mányszervezési Csoportjának munkatársa • Kupper Béláné, a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Minisz­térium munkatársa • dr. Láng István, az MTA főtitkár helyettese • Maurer Zsuzsa, az MTA Könyvtára munkatársa • Merkl Hilda, az MTA Könyvtára munkatársa • Németh Éva, az MTA Könyvtára munkatársa • dr. Pálinkás Jenő, a Távközlési Kutatóintézet tudományos főmunkatársa • dr. Páris György, az MTA Természettudományi I. Főosztály vezetője • dr. Surányi Sándor, az MTA Afro-Ázsiai Kutatóközpontjának tudományos munkatársa • Székely Dániel, az MTA Könyvtára igaz­gató helyettese • Viezner Pétemé, tanár A kézirat lezárása: 1973. december 31. Szerkesztőség : az MTA Könyvtára Tájékoztatási és Bibliográfiai Szolgálata Felelés kiadó: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK IGAZGATÓI A Index szám : 26845 736322 MTA KESZ Sokszorosító. F. v.: Szabó Gyula

Next

/
Thumbnails
Contents