Tudományszervezési Tájékoztató, 1969

1. szám

BULLETIN OF SCIENCE ORGANIZATION Periodical of international litera­ture on the planning, management and organization of scientific research THE LIBRARY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES БЮЛЛЕТЕНЬ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАУКИ Периодика международной литера­туры по планированию, управле­нию и организации научных исследований БИБЛИОТЕКА АКАДЕМИИ НАУК ВЕНГРИИ BULLETIN DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL SCIENTIFIQUE Périodique de la littérature inter­nationale sur la planification, la gestion et l'organisation de la recherche scientifique LA BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADEMIE DES SCIENCES DE HONGRIE Felelős szerkesztő : SZÉKELY DANIEL E számunk munkatársai: Baik Éva, az Akadémiai Kiadó munkatársa; Bánlaky Éva, az MTA Könyvtára tudományos munkatársa; dr. Biró Klára, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Könyvtára tudo­mányos főmunkatársa; Futó Zsuzsa, az Építésgazdasági és Szervezési Intézet munkatársa; dr. Göncz Árpád, fordító; Gregorovicz Anikó, az MTA Könyvtára munkatársa; dr. Grolmusz Vince, az MTA Tudományszervezési Csoportjának tudományos munkatársa; Józsa Péter, fordító; dr. Kolos Miklós, a Marx Károly Közgazdaságtudonányi Egyetem Könyvtára h. igaz­gatója; Kovácsi Miklósné, fordító; Marinovich Sarolta, egyetemi hallgató; Molnár Imre, az MTA Könyvtára munkatársa; dr. Németh Gyula, az Országos Tervhivatal munkatársa; Páncél Róbert, a Központi Statisztikai Hivatal munkatársa; dr. Pusztabiró Gyula, a Híradás­technikai Ipari Kutatóintézet münkatársa; dr. Szalay Sándor, az MTA Közgazdaságtudományi Intézete Könyvtárának munkatársa; Székely Dániel, az MTA Könyvtára osztályvezetője; Tóth István András, az Országos Húsipari Kutatóintézet tudományos munkatársa; Vásárhelyi Pál, az Országos Tervhivatal munkatársa; Veres Károlyné, az MTA Könyvtára tudományos munkatársa. A kézirat lezárása: 1969. január 10. Szerkesztőség : az MTA Könyvtára Tájékoztatási és Bibliográfiai Szolgálata Felelős kiadó: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK IGAZGATÓT A Index szám : 26845 682666 MTA KESZ Sokszorosító. F. v.: Szabó Gyula

Next

/
Thumbnails
Contents