A MTAK munkatervei, beszámolói, éves jelentései 1976.

Tartalom

TARTALOMJEGY ZÉK lapszám Bevezetés, összefoglaló értékelés 1 GazdáLkodás 4 Személyzeti munka, bérezés 5 Tudományos munka ..... ...... 6 Politikai, társadalmi szervek 9 Állománygyarapítás 12 Kiadványcsere tevékenység 14 Feldolgozás ....... 14 Raktározás ......... 16 Állományrevízió, állományvédelem, köttetés .... 17 Olvasószolgálat 18 Tájékoztató munka, kiadványok 18 Technikai szolgáltatások . 21 Hálózati és módszertani munka . 22 Akadémiai Levéltér .... 23 Adatok és táblázatok Költségvetés, beruházás, felújítás ....... 27 Létszám, személyi változások .... 28 Végzettség, szakképzettség, besorolás, bérezés 28 Kitüntetés, jutalmazás, segély, előleg .... 29 Munkatársaink publikációi 3o Munkatársaink közreműködése testületek tevékeny­ségében 36 Külföldi kikültetések, tanulmányutak ..... 38 Állomány .gyarapodás 39 Juttatás más könyvtáraknak, köttetés 41 Feldolgozás, katalógusépités ... 42 Kemzetközi kiadványcsere /cserekapcsolatok/ . . 43 Nemzetközi kiadványcsere /kiadvánjpsere-forgalom/ 44 Könyvtárhasználat /használók száma, megoszlása/ 44 Könyvtárhasználat /alkalmak, dokumentumok, könyv­tárköz kölcsönzés . .... J 45 Bibliográfia, dokumentáció 46 Reprográfiai szolgáltatások, kiadványok .... 47 A kiadványok részletes felsorolása ...... 48 Külföldi kutatók és látogatók ........ 48 Az akadémiai könyvtári hálózat . 51

Next

/
Thumbnails
Contents