A MTAK munkatervei, beszámolói, éves jelentései 1966.

Tartalom

Tartalomjegyzék Oldal 1;X ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS ............... 1 1.2 Az uj könyvtárépület elokészitése ............... 2 2 VEZETÉS, FELÜGYELET, KAPCSOLATOK' ...... ; . . 3 2.1 Vezetés ...... ...... . 3 2,2. Felügyelet, ellenőrzés .................... 4 2.3 A politikai' és társadalmi szervek munkája ........... 5 2; 31 Pártszervezet . t • 5 2,32 Szakszervezet ..,,.,,...*.......«*.< 6 2.4 A Könyvtár kapcsolatai .......;. 7 2;4l akadémiai szervekkél • 7 2.42 egyéb hazai szervekkel 7 2;43 külföldi kapcsolatai ', . , 8 2.44 kiküldetések, tanulmányutak * '* i 8 2.45 külföldi látogatók .......... 9 • 2.5 Gazdálkodás, költségvetés, devizagazdálkodás . , 10 2.51 Költségvetés . 10 2.52 Ö^Vizagazdálkodás i i 10 2.53 beruházás, fejlesztés ....... 11 2.54 Helyi ségviszpnyok .... ,-,..,. .............. 11 2.6 Személyzet, munkaügy *. 11 2.61 Létszám, személyi változások ........ ... 11 2.62 Besorolás, bérezés ...................... 12 2.63 Kitüntetés, jutalmazás . 12 2.64 Segély, előleg ........,.; 13 2.65 Tudományos fokozat, végzettség 13 2.66 Munkatervbe iktatott és munkaterven kivüli egyéni tudományo s munka .,..».,... 13 3 ' A KÖNYVTÁRI MUNKA ÁGAI 14 3.1 Állománygyarapítás ; . 14 3.2 Raktározás, állományvédelem, könyvkötészet . , 17 3.21 Raktározás , 1? 3.22 Állományvédelem 19 3.23 Könyvkötészet ,..,,..,....,. .... 19 3.3 Feldolgozás . 19 3.4 Olvasószolgálat ........................ 21 3.41 Olvasóforgalom, használat ................... 22 3.42 Mikrofilm- és fotomásolat-szolgáltatasok ,.,, 23 3.5 Tájékoztatás, bibliográfia, >kunentáció ........... 23 3.51 Tájékoztatás .,.....,...., . 23 v 4

Next

/
Thumbnails
Contents