Magyar Országos Tudósító, 1947. július

1947-07-21 [945]

A hetvenötvádlottas összeesküvést bütipar a népbiróság előtt* KS/Sy/Sy« Az Összeesküvést ügy ujabb, hetvenöt vádlottas csoport­ja került ma s népbiróság Olti Vilmos vezetésével tárgyaló külön ötös taná­csa elé. A vádlottak a következők: 1» dr.Póter Ernő MS« aligazgató, 2» 8zy Tibor alezre­des, 3,Horváth Béla ezredes, 4* lakatos Géza vczérkaM. százados, 5* Feranczi öános rapülőszázados, 6* dr.Szllágyi Gábor vozérkai 1 Őrnagy, 7* dr*Gaál Elu­mér min .osztály tanácsos, 8^ Adorján Irma tisztviselő. 0* Polner Rudolfné sz*. Reíchle Valéria tisztviseld, lo<» Imre Lajos egyetemi hallgató, llpHorányl /HGrák/ József 6KK» tisztviselő, 12* Nagy Mihály oin»tanáosos, vogpószmőr­nök, 13. Benke Miklós magántisztvisplS, 14« Gáspár György műszerész, lg-^Ra­kovszky József újságárus, 16* Szabó Endréné sz, Süveg Anno Mária, sokszordsl­tólroda tulajdonos, 17e Takács István aegédkázf elügyelő, •. géplakatosp lS&Mol nár József technikus, 19» Kis3 János banktisztviselő, 2o* Magyar Sándor.* a Gázmüvek felügyelője, 21» Kovács Sándo», a Gásmüvek műszáki felügyelője, 22a Varga Elemér, a "Gázmüvek^műszaki tanácsosa, 23« dr* Bbrs László ügyvéd, 24 = Nádaedy J? ' Benő iparügyi miniszteri előadó, 25* dr, Sándory»Mihály ügyved, 26 3 Illés Lajoe polgári iskolai tanár, $7* Lőrlnszt Károly kereskedő, 2CkBo*­ák Endre székesfővárosi műszaki felügyelő, 29* Füzcssy István öolnár, öoJJrcy György építészmérnök.-, 31* Bollotas Bele orvosszázados, 32. Mester József mű­szaki tisztviselő, 33, Kovács Ágoston tanár, 34* dr*Biró Imre jjázgyári fő­tanáosos, 35, dr*ozabó János Beszkárt tanácsos, 36. Horváth Lőrincz opera­házi diszletfeetS, 37} Decijén Ferenc a Jövő xiyomda Szövetkozat ügyvezotgje, 38* Juhász József gépészmérnök, 39* dr*Honyhárd István mémök, 4o, dr.Nemoth József vámdzaki tanácsos, 41* Nagy Béla állami főmérnök, 42. Tiboly Antal vdű szaki tanácsos, 43Í Szécsi yGésa Vámszaki főtiszt; 44. Lipcsei István vámsso­!d tan.' c sos, 45« dr*Tóth Béla rt« igazgató^, 46. Szabó Imre min*osztálytaná­csos, 47* Hathy Károly közgazda, a PK* igazgatója, 48* dr,Kyireő Sándor ?K„ nyűg? revizor, 49 • Molnár András ny•bankvezérigazgató, 5o« Czeglédi Béla gyógy szorcsz, 51. Szeleiké Eároly, 52* dr* Juhász Sándor rt. vezérigazgató, 53 fl Rásky Ferenc NSZK. osztályvezető, 54* dr*Szabó Imre postatakarékpénztára fel­ügyelő, 55* Kise László Soltún , a Magyar Nemzeti Bank érnopónztári zárkcrc­loje, 56* Nagy Dániel vaskereskedő, 57* dr»Soprüs Béla póstatökarékpenztári üzletigazgató, 58- Csordás Mihály, áJJoifSr, 59. Tőrös Benjámin gazdasági fa ügyelő, 6o. dr*Vattay Béla,Öl.Bartos Gyula műszaki főtiszt, 52. Kecs Balogh László, nyomdai üzemvezető, 63. Csizmadia László papirkoreskedő, 64*. Oláh Dániai-.: mérnök, 65 0 Bode László vámszaki főtanácsos, 66. dr*Marton Dénes <­pénzügyi tanácsos, 67 0 dr©Nagy Lajos pénzügyi tanácsos, 68* Szabó Dezső vám szaki főtiszt, 69» dr*Kászony± János p*Ü*titkúr, 7o* Török Kálmán vóiaszoki 1 főtiast, 71* dr* ' Gözsl Béla gy ég/start úri igazgató, 72* Ambrus .Sándor női szabó, 73* dr. Orbán Gábor Hangya h*lgazgató, 74, Bulányi Szilárd Községi Takv-r A ^ A vBtári. igasgr.^é á- 75. dr*?app József a Vízmüvek tanáccona^/folytok*,

Next

/
Thumbnails
Contents