Magyar Országos Tudósító - 3 Soros Újságja, 1929. május

1929-05-01 [014]

' A LAPOK MAI VEZÉRCIKKEI: A Budapesti Hirlap május elsejéről irva azt az óhaját fejezi ki, hogy a pro letárdiktatura májusának tizedik évfordulóján jelentse a május hangulata az uj magyar tavaszt. A Magyar Hirlapban F eleky Géza a német jóvátétel kérdésélez füz reElekszl­ókat. A Magyarság ban Milotay István tiszántúli utazásainak benyomásairól ir. A Népszava "A megkötözött május" cimen ir vezércikket. A NemzetXTjjságban Surányi Miklós a tizévelőttl május elseje borzalmaira emlékezik vissza, majd azt irja, hogy a nyomor, a büh és az ostobaság sze­métdombját hiába takarják a vörös lepedőkkel: a vörös május félelmetes presztízsének vége. A Pesti Napló a május elsejével ránk köszöntő gondokról ir. A Pesti Hirlap a holnap Budapestre érkező Grandit,©laszország külügyi állam­titkárát üdvözli. A Pester Lloyd a jóvátételi kérdés problémájával foglalkozik. Az Újságban Beck Lajos azt fejtegeti, hibgy a MÁV. csak akkor fog sikeresen belekapcsolódni termelésünk céltudatos politikájába, ha^nyugdijterheit köl­csön felvételével, legalább egy részben áthárítja a jövő nemzedékre is. LAPSZEMLE . A Meteorológai Intézet esti 10 órai jelentése szerint megélénkülő nyugati szelekkel hősülyedés várható, esővel és helyenkint zivatarral. Klcbelsberg Kunó gróf közoktatásügyi miniszter visszaérkezett Berlinből és Németországi tapasztalatairól a Budapesti Hirlapban számol be. A Budapest Fürdőváros Egyesület tegnapi anketfcjén Gerlóezy Zsigmond dr. egyetemi tanár tartott előadást és arról beszél, hogy a külföldet megmoz­gató fürdőpropagandát csak azokkal a gyógyitófürdőinkkel csinálhatunk, ame­lyek fürdőkórházakkal fognak rendelkezni. A magyar könyvhét május 13.-án és 14.-én lesz Budapesten. A Vörösmarty-téren fog állani a költők sátra, ahol a költők könyveiket személyesen árulják.­Londonban ujabb husz himlőmegbetegedés történt. Parisban tegnap délután folytatták a kommunista agitátorok letartóztatását. Eddig 314 őrizetbe vett kommunista van a párisi rendőrségen.

Next

/
Thumbnails
Contents