Magyar Országos Tudósító - 3 Soros Újságja, 1929. március

1929-03-02 [009]

A román államvasutak évi deficitje hét és egy-negyed milliárd lei. Az arany-, ezüst- és vasbányák fentartésa évente 86 milliójába kerül az államnak./Magyarság A fővárosi 12-es bizottság foglalkozott a Vásárpénztár és a Községi.Takarék­pénztér viszonyával. Kijelölték a kereteket, amelyek, között a két intézet mű­ködni fog, és ezzel kapcsolatban ulhatározták, hogy a Vásárpénztár alaptő­kéjét 4 millió pengőre emelik fel. A Magyarságban hosszabb cikk foglalkozik a tojás- és baromfikivitel kérdésével. A cikk rámutat, hogy a tojás- és baromfiexport a mult évben 8 millió .pengővel esett vissza. Kispest városa - mint a Pesti Napló értesül - önálló gázgyárat építi A munka* lat végrehajtását a Világítási és Vizmü r.t. vállalta. A szerződést a bel­ügyminiszter jóváhagyta. A Beszkárt 5-6 kocsiból álló nagy vonatokat tervez Kispest-Pestszentlőrinc­•Wokerletejfcep felé. Az uj-rendszertf vonatok 10 perces időközökben fél-óra alatt több-mint ezer utast tudnak majd szállítani. Sipőcz Jenő polgármester elkészítette, félévi jelentését a székesfőváros közál­lapotairól, A-főváros - a jelentés szerint - a lakásinség megszüntetésére a kormány támogatását kéri, valamint sürgeti a kartellek kérdésének újraszabályo­zását és az élelmiszerek forgalombahozatalának törteény ujtán való rendezését. Ripka főpolgármester szerdán délutánra rendkívüli közgyűlést hivott össze. A közgyűlés a munkanélküliség kérdésével kapcsolatban a közmunkák kiadását kiván­"'. ja megsürgetni . I ;/ 1

Next

/
Thumbnails
Contents