Magyar Országos Tudósító - 3 Soros Újságja, 1929. február

1929-02-01 [006]

Az Egyesült államok szenátusa ratifikálta az osztrák köl c £ cr.ir.ep ál Ia'práást . Ezek után Ausztria megindíthatja a 100 millió dolláros köles ő'nt árgyalás oka t. N.Fr. Préssé 1.31./ ' • A o^rlini Tcseon Rothenberg tőzsdecég hamis t5»Éfiiehöjelentések aiarján ügy­feleitől azonnali készoénzfizetés mellett különféle tőzsdékre vételi meg­bízásokat fogadott el. Az ügytelek nagyrésze a vásárolt érfékpapirokat nem karfca meg. Sachs a ~ég tulajdonosa Amerikára szökött.Az okozott kár meghaladj a. tízmillió márkát ./N .Fr .Trés se 1.31./ A Böhmís"h« Fs-.tmpte Bank fe'lemeli alaptőkéjét 2millió ~.k.~rbi 25' mil­lióra N ,Pr . F resse 1.51./ A íiéifiet sz.énexrort 1928-ban nagy hanyatlást; •muXat az eiözc évvel, ele t'úleg 132ő.-fel szemtan. 1926-ban 3'fi millió tobna, 192"-ben 2^ millió tonna *s 1928-t rrár osak 24 millió tonna volt a kivitel. /Berliner Börsen ,'curir Bei-l3.nl híradás szerint a Mitteloleutsche .Creditbank és a ü cinmer e ős Privátban között fúziós tárgyalások folynak ./Berliner Tagblatt 1,3C ./ Az amerikai cementgyárosok az eddig szabad beviteli jegyzéken szererit cement re vám kirovását kérik a kormányt A l. /Berliner Tagblatt 1.3 r ./ A Societe Finánc iere et Indus trielie Pelgo-Folonaise cég alatt a Trust Metál'] urgffque Beigr -Francais rés zvételévé I * 52 milló frank alaptökével uj társa­ság alakult f a lengyelországi fémipar finanszírozása céljából. Berliner Tag­blatt 1.30./ A Daniba Vegyioar r.t. Zágráb megvásárolta az AuesÍg-Chemis"hetől a szabad­kai Sorka vegyimari vállalatot. Ezenkívül a Montecatini társasággal megálla­,p óriást létesitett, amely szerint a Daniba beszünteti a rézvitricl gyártását, valamint a lentecatiní beszünteti a délszláv rhosrhat exportot. Franokfur­t e r Z e 11, ung 1.3 C . / , ' A pöhmische Z u o k e r indu s fc r i e - S e s e 11 s c h a f t '192T/28 évi mérlege 7 éd félmillió c .'k. nyereséggel zárul, az előző évi r .3 millióval szembén. Az osztalak 1'" fél százalék. /1b . A társaság 1" nyers cukorgyárban 4,508 .T ? . *.r> mázsa répából ?£? .B82 mázsa nyerscukrot állított elő. Lanu, f. elnik és !.! orkán­ban levő finomítói'''965 .ooo mázsa nyers cukorból 841*870 mázsa raffinaoe-ot ké-szltett. /Neue Züpiuher Zeitung ~. 30./ A Berlini ricontc lesellschaft 10.: "C márka jutalmat tűzött ki a bankban történt nagyszabású betörés nyomravezető jenek. Samassa Adolf ny. belügymlnisz tor ATfazziában tognap meghalt. Az elhunytbán Samassa Aurél kereskedelemügyi államtitkár testvérbátyját gyászolja. érülete Az uegvari punabank tegnap est<3 rövidzárlat következtében kigyulladt és a tüz f ma reggelig még nem sikerült eloltani. Bukarestben Tribuna oimmel uj napilap indult, amely feladatául tűzte ki annak kiderítését, hogy a román köztisztviselők honnan szerezték vagyonukat. V—— T A Társadalombiztosító Intézeti kinevezések teljét névsrrát hozza a Budapesti Rirlar, a Pesti Nrpló, a Pesti Hirlar , Magyarság, Nemzeti Újság ós Újság. A Belvárosi Czinházban vendégszereplő moszkvai müvészszinház meghosszabblt­ja vendégjátékát. Ny iivánc sságra került a.newyorkl ^Jfcty Bank törvényjavaslattervezete a Magyar trszágo s Teizálog r.t. alakításáról. /Festi Narlé/' A svér. trust és a román kormány köz/- folytatett tárgyalásom befejezőitek, A trust a gyufamonoroliumért 3( millió. dolláros kölcsönt folyósít 'ó? évi le­járatra és 7 %-c s kamat mellett és kötelezi magát, hOgt" a jövőben részt vesz minién román k^lcsönben ÍT > erejéig.

Next

/
Thumbnails
Contents