MNL-OL-XIX-A-83-b 3341-3400/1957

3359/1957. Nyíri Pál karachi külkereskedelmi kirendeltség vezetőjévé való kinevezése

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA Készült; .4°. . .púIdényben, /r f) sz .példány. Kap j Ik: a. Kormány tagjai, Szilágyi Dezső olvtirs, Olt Károly olvtirs, L Mr-,gyér Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány hat ározr.te, Nyiri Pálnak a Karnchi-i külkoroskodolmi kirendeltsúg VoZotőjovó való kinovozósóről. I. llfgyrr Forrpdrlmi Munkis-Pp.rp.szt Kormány Nyíri Pál ^lvtirsp.t r IOrrchi-i külkuroskodülmi kirándultsog vuzotőjJvé kinoVozi. Budapest, 1957. augusztus hó 15. h Kádár János sk. ic. Mpgyr.r Forrrdrlmi Munkás-Pprp.szt Kormány ^lnöko MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Thumbnails
Contents