MNL-OL-XIX-A-83-b 3200/1957 (folyt.)

3200/1957. Az 1957. évi népgazdasági tervről - Belkereskedelmi Minisztérium 1957. évi terve

Minisztertanács Titkársága Budapest, Országház M T , .. . . 3200/957 M. 1. hatarozar szama : _______ I 5o Ké szült:________________________________ ______pld M. T. ülésének napja:___ ______ (A h atározat kelte) Minősítés: ^4 ^ *'/ A' 'f,**-, *1, • T á r g y •' 3( // szig.titk. Belkereskedelmi M, / XxpocifcábaixkKK Elküldés napja : v. 9. Kapták Dáturr) Szám Név Dátum Szám Név 1 Kákár János ^ > 2 Münich Ferenc 3 Marosán György ve 4 Apró Antal Ue 5 Biszku Béla 6d Dögéi Imre 7 Doleschál Frigyes 8 Horváth Imre 9) Kállai Gyula lo Kossá István 11 Révész Géza 12 Gáspár Sándor 13 Dobi István , 14 Rónai Sándor 15 Kiss Károly 16 Friss István 17 Szurdi István 18 Ságvári Ágnes 19 Olt Károly 20 Gál Tivadar 21 Fehér Lajos 22 Dombóváriné ^ 2 3-27 Belker Minisztérium 2 8-32 Kiss Árpád 3 3-37 Péter György 38 Páris Lásaló » 39 Szász János Wö . ( 40 Szirmai István 41 Gá bor Mátyás oV 42 Varga András yt . ti1 uj-/ Xo Doie^ | XlX— 3>2 N—^ ’ Minőségi-ny. 11619. 3l!o MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Thumbnails
Contents