MNL-OL-XIX-A-83-b 3001-3050/1957

3001/1957. A létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1056/1956. számú határozat kiegészítéséről

Minisztertanács Titkársága Budapest, Országház M. T. határozol száma : 3001/195? I« 5, M. T. ülésének napja : (A határozat kelte) Tárgy: a létszámcsökentéssei kap­csol-tos egyes intézkedésekről szóló 10056/1956. számú határozat kiargészi téséről. Készült Minősítés Elküldés napja Dátum Szám Kapták Kádár Jáno S , Munich Ferenc ”-r ■ ApróAntal ve.’­Kossá István M я г о s án Gyö így V t ' Dögéi Imre Rónai Sándor * Horváth Imre Gáspár Sándor Ki ss Károly Arc,', Friss István , Halász József/v-е . Gál Tivadar v-f. Czilcer György Honvédelmi Min. Б elügymi ni s z t érium Építésügyi Min. Köz-és Posta Min© Belker Min. Külker Min. Igazságügyminisztériui Legfőbb Ügyészség Könnyűipari Min. Nehézipari Min. Kohó-Gépipari Min. Egészségügyi Min, Országos Tervhiv. Oktatásügyi Min./ n All. Eli. Min.'Vf Város-és Község Közp. Sta. Hiv. Czottner Sándor Mérésügyi Hiv. Páris László Harsányi Zoltánná Min. Dátum Szán AU Î 41 / /> » /И IÏZ9 If/ / Xlx-Д-^З * CPO J í№CT4— Min6ségi-ny. 9451 (I) Név Andrássi Győző Magyar Szabványügyi Hiv, Találmányi Hiv. Áll. Föld. és Térk. Hiv, Meteorológiai Intézet Magyar Távirati_Iroda Varga András v «• Dobi István Rádió Hivatal Tausz János Цavrán István Pongrácz Kálmán Incze Jenő Kilián József Írd ^ Grúz t Tibor Szabó Ferenc p' Nezvál Ferenc Bese Vilmos Rigler Gyötgy - '/fá &£> S(h' /4 fkjiÁ $ í. 9 V * C/2 £ / Magyar Országos __ Levéltár MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Thumbnails
Contents