MNL-OL-XIX-A-83-b 3481-3515/1956

3490/1956. Az 1956. évben befejezendő lakások elosztásáról szóló 3393/VI.4./1956. számú Mt. határozat módosításáról

0&№~9/гОс1Агй4и£С LEK irr: с MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE Ш .... !... ! I...... ‘■<>1*^ 1 TI TKOS.! „\ sz.péld. MINISZTERTAMÁCSI ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A 3393/VT.4.-1956.M.T.sz.határozat módosítása. A 3351/V.21.-1956.M.T.számú Határozat értelmében a Honvédelmi Minisz­térium átadja a pécsi :,Dózsan Lövésztiszti iskola épületét a Bauxit­bánya Vállalat kezelésébe. A fenti Határozat végrehajtásával kapcsolatban - a 3393/VI.4.-1956.M.T. sz. Határozat szerint - a Honvédelmi Minisztérium 140 db. lakásban ré­szesül Miskolcon, az országos keretben épülő lakásokból. A "Dózsa” Lövésztiszti iskola Miskolcra történő áttelepítésével kapcso­latos korábbi terveinket felülvizsgáltuk és megállapítottuk:, Hogy a "Dózsa” Lövésztiszti iskola Miskolcra való Helyezése további gyakorló­tér szükségletet jelentene, viszont Tatán - összevontan a "Rákosi” Páncélostiszti iskolával - gazdaságosabban, célszerűbben Helyezhető el és ezért az épülő miskolci iskola komplexum a népgazdaságnál: más cél­ra átadható. A "Dózsa" Lövésztiszti' iskola Tatán történő elhelyezése szükségessé teszi, Hogy a Honvédelmi Minisztérium a részére Miskolcon kiutalt 140 db. lakás helyett, Tatabányán kapjon 140 db. lakást, az országos keret­ben épülő lakásokból. HATÁROZATI JAVASLAT: A Minisztertanács a 3393/VI.4.-1936.sz. határozatát az alábbiak szerint módositja: 1./ A Szénbányászati Minisztérium 1956.szept.30-ig átad: a Tatabányai Tanács a Vegyipari Minisztérium a Belügyminisztérium Tatabányán 50 db. lakást, Oroszlányban 34 db. lakást, Tatabányán 48 db. lakást, Tatabányán 5 db. lakást, Tatabányán _____3 db, lakást Ös szes ën~:1^0 WrTakasTi* a Hínvédelmi Minisztérium részére. 2./ A Honvédelmi Minisztérium részére Miskolcon juttatott 140 db. la­kást megvonja és azonos mennyiségben az 1.pontban emlitett minisz­tériumok részére juttatja. Budapest, 1956.évi junius Hó Bata István vezérezredesiekr Honvédelmi miniszter. Készült: 15 pld-ban, Sfsz: 368, 56.6.23. MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Thumbnails
Contents