Dr. Darnay-Dornyay Béla szerk.: Balatoni Múzeum Keszthely Értesítője 1. (4.) (Keszthely, 1943)

1943 1. (4.) szám. ÉRTESÍTŐJE Szerkeszti és a kiadásért felel : Dr. DARNÁY-DORNYAY BÉLA Dr. LENDL ADOLF 1862. V. 6—1942. IX. 25. A magyar tudományos világnak, Keszt­hely nyugdíjasainak, de az egész város tár­sadalmának is nagy gyásza van, meghalt Dr Lendl Adolf, a kitűnő magyar termé­szettudós, állatbúvár, volt műegyetemi m. tanár és országgyűlési képviselő, a keszt­helyi nyugdíjasok, sőt sok száz és ezer ember szeretve tisztelt, kedves Dolfi bácsija. A világot járó és így világhírű magya­rok közül való volt ez a tizenegy év óta Keszthelyen lakó, itt nem csak nyugalmat kereső, de nyugalmat is adó, szelídséget és derűt, tisztaságot sugárzó, kivételes egyé­niség, akinek csodás lelki egyensúlya min­denkit megkapott, aki vele hosszasabban érintkezni, vagy akárcsak rövidesen elbe­szélgetni is szerencsés volt. Hát még akik régóta ismerhették s baráti, meghitt körben élvezhették a világlátott, tudós férfi, a de­rék ember bájos egyéniségét, szemlélhették a természet törvényeinek ismeretéből, nagy élettapasztalataiból leszürődött, lelki össz­hangját, vagy éppen közvetlenül élvezhet­ték szívj óságát ! Szept. 25-én elült végleg az a mosoly, mely derűs kék szemeiből sugárzott felénk és arcának markáns vonásai és ajkai kö­zött mindig ott játszadozott. Egész életében a hivatásának élt, azt szolgálta, azt igye­kezett minden erejével és a legjobban be­tölteni. Innen az ő nyugodtsága, lelkének késő öregségét is bearanyozó derűje, nyu­galma, békéje. Kedvesen dicsekedhetett vele, hogy életében sohasem volt szomorú, legalább is igazán szomorú sohasem volt és most távozásával mégis szomorúságot,

Next

/
Thumbnails
Contents