Dr. Dornyay Béla szerk.: Balatoni Múzeum Keszthely Értesítője 1. (Keszthely, 1942)

ÉRT ESITÖ JE Szerkeszti és a kiadásért felei : Dr. DORNYAY BÉLA A BMK. ÉRTESÍTŐJÉ-nek megjelenhetése érdekében igen érdekes és megszívlelendő gondolatot vetett fel Dr. Zákonyi Ferenc Mezőkomárom főjegyzője, Siófok történetirója és — a Balaton szerelmese. Először a Mezőkomáromban 1941. dec. 28-án kelt és hozzám 1942. jan. 3-án érkezett levelében adott nekem egy jótanácsot, ugyanazt, amit Nagy László veszprémi múzeumi igazgató barátomnak már régebben és ered­ménnyel adott, — hogy miképen lehetne az ÉRTESÍTŐ kiadását anyagilag alátámasztani ? Ez a következő : Minden község költségvetésében a VI. fejezet I. rovatán szerepel egy bizonyos összeg „Társadalmi egyesületek támo­gatására". Ebből az előirányzott összegből fedezi a község a különféle

Next

/
Thumbnails
Contents