Dr. Darnay (Dornyay) Béla szerk.: Keszthely 1866-ik évi folyamodványa (Balatoni Múzeumi Füzetek 5. Keszthely, 1947)

BALATONI MÚZEUMI FÜZETEK PUBLICATIONES MUSEI BALATONICI Szerkeszti : Dr. DARN AY (DORNYAY) BÉLA 5. sz. Kiadja : a Balatoni Múzeum — Állami Darnay-Múzeum, Keçzthely, 1947. Keszthely 1866-ik évi folyamodványa a Balaton vízszintjének állandósítása és a siófoki zsilipek lezárása ügyében. írta : Dr. DARNAY (DORNYAY) BÉLA Az 1947. április közepén megjelent és »A Sió-csatorna története^ c. tanulmányomban a lehetőség szerint beszámoltam azokról a nagy erőfeszítésekről, melyeket a Balaton vízszintjé­nek állandó — és a különböző parti érdekeltségeket különböző­képen érdeklő — ingadozásai miatt, ezek az érdekeltségek, ki ki a maga módján, — közel másfél évszázadon át, — kifejtettek. Egyszer a Balaton magas vízállása mozgatta meg a mélyebben fekvő partok érdekeltségeinek bizonyos részeit, máskor pedig a nagyon is alacsony vízállás kényszerítette a magasabban fekvő partok birtokosságát érdekeik védelmére. Az ütköző érdekek ezen ellentétes céljai között nem volt könnyű, úgy az alsóbb, mint a felsőbb hatóságoknak a dolga és bizony nehéz, szinte lehetetlen volt az érdekeknek egy közös nevezőre való hozatala ; mert ami egyiknek hasznos és szüksé­ges volt, az a másikat talán éppen a létérdekeiben támadhatta meg. Ha pl. magas volt a Balaton vízállása, ez az alsó (somogyi) Balatonpart és az egész Sió-mellék érdekeit veszélyeztette ; ha pedig alacsony volt, akkor Keszthely és vidéke érezte meg a

Next

/
Thumbnails
Contents