Dr. Darnay (Dornyay) Béla szerk.: Keszthely török okiratai a Balatoni Múzeumban (Balatoni Múzeumi Füzetek 4. Keszthely, 1942)

BALATONI MÚZEUMI FÜZETEK PUBLICATIONES MUSEI BAL ATONICI Szerkeszti: Dr. DARN AY-DORN Y AY BÉLA 4. sz. Kiadja a Balatoni Múzeum Keszthely, 1942, Keszthely török okiratai a Balatoni Múzeumban Irta: Dr. DARNAY-DORNYAY BELA A Keszthely lakóházaival teljesen egybeépített, egykori ú. n. Polgárváros vagy Kískeszthely kisközség 1 ládájában kutatva, dr. Csák Árpád (1860—1936), a Balatoni Múzeumegyesület nagyérdemű tit­kára, három darab, föltűnő jó állapotban lévő, török okiratra buk­kant évtizedekkel ezelőtt. Mind a három rendelet- vagy parancs­irat, ú, n, fermán vagy firmán, vagyis olyan szultáni okirat, mely tughrá-val (népies kiejtéssel: turá-val), vagyis a szultán névjegyével van ellátva, Legjobban látszik ez a legnagyobbik török okiratunk fölött, melynek még az aranyporral való egykori behíntése is jól kivehető. E három kiskeszthelyi fermán mellett a községládában magyar szöveg is feküdt, mely talán az okiratok egykorú vagy talán vala­mivel későbbi magyar fordítása lehetett. Sági János (1874—1938), a Balatoni Múzeum kiváló néprajzi őre, megmutatta ezt a fordítást dr. Germanus Gyula, keleti akadé­miai tanárnak, a kiváló orientalistának, aki azokat az eredetiekkel összehasonlítván, fordításukat hűnek találta, több budapesti törökkel egyetértésben. 1 Kískeszthely kisközségnek Keszthely nagyközséggel való egyesítése 1925 január 1-én lépett hatályba

Next

/
Thumbnails
Contents