Kárpáti Kelemen szerk.: A Vasmegyei Régészeti-Egylet Évkönyve 1889-1890

A VASMEGYEI BEOÉSXETI EGYiET MDCCCLXXXIX—XC. SZERKESZTE IIIIIIII XVII—XVIII. ÉVFOLYAM. SZOMBATHELY, BERTALANFFY JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA 1891. TCÄRPÄTI KiLElgM csorna-prem. kanonok, oki. főgyninasiümi tanár, egyleti titkár.

Next

/
Thumbnails
Contents