Burány Gergely szerk.: A Vasmegyei Régészeti-Egylet évi jelentése 1885

A VASMEGYEI *ÉGÉ8X£T(-£CYi£T ÉVI JIlElfll. MDCCCLXXXV: SZERKESZTÉ: Dr. BUKÁNY GKRGELY, CSORNA-PREM. KANONOK., OKL. FŐGYMNASIUMl TANÁR, EGYI.ETI TITKÁR. XIII. ÉVFOLYAM. SZOMBATHELY, BERTALANFFY JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA. 1885.

Next

/
Thumbnails
Contents