Burány Gergely szerk.: A Vasmegyei Régészeti-Egylet évi jelentése 1884

A VASMEGYEI Jti&UJ&>ijXlJö>lx HX 1 ÉVI JELENTÉSE. MDCCCLXXXIV. Szerkeszti: Dr. BURÁNY GERGELY, csorna-prem. kanonok, oki. főgymn. tanár, egyl. titkár. XII. EVFOLY A ffl, Szombathely, Bertalanffy József könyvnyomdája. 1884. m&k

Next

/
Thumbnails
Contents