Lipp Vilmos szerk.: A Vasmegyei Régészeti-Egylet évi jelentése 1878

A TÄSMlßYSI EVI JELENTÉSE. M DCCC LXXV III. Szerkeszti : Dr. LIPP VILMOS, prem. kanonok, bölcsészettudor, főgymnasiumi ny. r. tanár egyl. titkár. SZOMBATHELY, ^ertalanffy könyvnyomdája. 187S. VI. ÉVFOLYAM.

Next

/
Thumbnails
Contents