Krisztin Ernő szerk.: Vasvármegye és Szombathely Város Kultúregyesülete és a Vasvármegyei Múzeum III. Évkönyve (Szombathely, 1929)

Annales Sabarienses - GÁYER Gyula: Új adatok Vasvármegye flórájához. II. - Neue Beiträge zur Flora des Komitates Vas (Eisenburg) II.

f Uj adatok Vasvármegye flórájához. II. Neue Beiträge zur Flora des Komitates Vas (Eisenburg) II t y r*®; Dr. Gáyer Gyula (Szombathely). A Múzeum II. Évkönyvében (1927. 204—206., 248—255. o.) kö­zöltek folytatásaként az alábbi összeállítás tartalmazza a megye te­rületére vonatkozó kutatásaim újabb s fontosabb eredtoényeit, már amennyire az anyag eddig feldolgozható volt. A használt jelek ugyan­azok, mint korábban: I — Norikum, II — Praenorikum, III — Pan­noníkum s a megyéből eddig nem ismert növényeket * jelzi. Adatokat közölni szívesek voltak: gróf Ambróz y-M i g a z z i István (Tana), báró Baich Mihály (Alsószeleste), Fodor Ernő törvényszéki ta­nácselnök (Szombathely), dr. Vajda Ernő ügyvéd (Budapest), de különösen Hodossy Ernőné úrnő (Sárvár), aki a g ércei Ne­me s h e g y-en (bazalton) a következő növényeket találíta: Anemone sylvestris. Centaurea axillaris, Dictamnus albus, Iris variegata, Orchis purpurea, Papaver dubium, Primula canescens, Pulmcnaria angustifolia, Scorzonera purpurea, Stipa Joannis, Vero­nica prostrata, melyekhez a magam megfigyelése alapján még hozzá­fűzhetem a Potentilla leucopolitana Ph. I. Muell.-t (P. Wiemanniana auct, Castriíf. saltem p. p.) s egy a vasmegyei pannonikum más he­lyén is előforduló, de itt különösen jellemző alacsony termetű, hal­vány virágú, a csónak csúcsán vérpiros Anthyllis-t, mely Jávorka szerint az * A. leiotrícha Borb. körébe tartozik. Ez adatokból, melyeket a részletes felsorolásnál nem ísmétlek meg újból, különösen kiemelendő az árvalányhaj, melynek megyénk­ben eddig ismert egyedüli termőhelyét (Ságh-hegy) a bazaltbánya elpusztította s az Orchis purpurea, mely még a Hercsegen és Hodossy Ernőné szerint a Sári és Csényei tilosban is előfordul. (Als Fortsetzung der im II, Jahrb. des Museums veröffentlichten Beiträge werden hier neuere Funde mitgeteilt. Umgrenzung des Ge­bietes: Borbás Vasm. Fl. Die Zeichen sind die früheren: I — Nori­cum, II — Praenoricum, III Pannonieum, * bedeutet, dass die Pflanze für das Gebiet neu ist. Bei den Fundorten, die im heutigen Burgenlande liegen, ist der deutsche Ortsname in Klammern beige­setzt. — Stipa Joannis, an ihrem im Komitate bekannten einzigen Fundort (Ságher Berg) durch den Basaltbruch verwüstet, wurde von Frau Georgine v. Hodc«sy am Nemeshegy bei Gérce nebst den oben

Next

/
Thumbnails
Contents