Várady Imre szerk.: Vasvármegye és Szombathely Város Kultúregyesülete és a Vasvármegyei Muzeum I. Évkönyve (Szombathely, 1925)

Vasvármegye és Szombathely Város Kultúr­egyesülete és a Vasvármegyei Muzeum I. ÉVKÖNYVE — 1925 — Szerkesztette: Dr. VÁR^pV IMRE a Kultúregyesület főtitkára. TARTALOM: Előszó. — Vasvármegye és Szombathely Város Kulturegyesületének törté' nete. írták: dr. Ujváry Ede és dr. Várady Imre. — Tanulmányok: Vasvár­megye fejlődéstörténeti növényföldrajza és a praenorikumi flórasáv. Irta: dr. Gáyer Gyula. — A Vasvármegyei Muzeum. Irta: br. Miske Kálmán. SZOMBATHELY, 1925. VASVÁRMEGVE ÉS SZOMBATHELY VÁROS KULTUREGYESÜLETÉNEK KIADÁSA.

Next

/
Thumbnails
Contents