Miklós Zsuzsa - Vizi Márta: Ete. Egy elpusztult középkori mezőváros Tolna megyében (Szekszárd, 2013)

ELHELYEZKEDÉS A középkori Ete a Tolna megyei Sárközben található, Szekszárdtól D-re kb. 10 km-re, Decstől Ny-ra mintegy 3 km-re. Földrajzi helyzete igen kedvező volt: a Sárköz Ny-i szélén emelkedő dombsor közelében, egészen a Sárvízig húzódó, hosszan elnyúló, a közvetlen környék legmagasabb dombján épült fel a település. Itt volt a legjobb átkelőhely a Sárvízen, amelyet a Sárköz belseje és a dombsor lábánál húzódó út felől egyaránt könnyen meg lehetett közelíteni. Ennek köszönhető, hogy a középkor folyamán Ete a Sárköz egyik legnagyobb és legjelentősebb mezővárosává fejlődött. Az EK-DNy-i irányban hosszan elnyúló dombot három oldalról tavasszal még ma is víz övezi. Légifotón az is látható, hogy eredetileg Ny-DNy-i irányban is vizenyős terület védte. A település teljes hossza kb. 700 m, szélessége pedig mintegy 300 m, területe kb. 21 ha. A földnyelv DNy-i vége a legalacsonyabb, innen kiindulva EK felé fokozatosan emelkedik. Az árterülethez mért relatív magassága a Ny-i végén kb. 3 m, a K-i végén 56 m. Tengerszint feletti magassága 97 m. A mezőváros É-i, nagyobb része 1962-ig legelő volt, D-i kisebb részét már a múlt század 60-as éveiben is szántották. A VÁROS TÖRTÉNETE A mezővárosra vonatkozó okleveles adatokat Holub József dolgozta fel, 1 a rövid történeti összefoglalást ennek alapján készítettük el. A település birtokosára vonatkozó első adat 1398-ból származik, ekkor Deccsel együtt a váci káptalan birtoka volt. Szentlélek tiszteletére szentelt templomát a pápai tizedjegyzék említi először. 2 Decs-Ete mezőváros légi felvétele 1996 (Miklós Zsuzsa) 1 HOLUB 1958, 1-19. 2 Mon. Vat. I. 1. 287, 311. HOLUB 1958, 3.

Next

/
Thumbnails
Contents