Mikecz Dezső szerk.: Szabolcsvármegye szabályrendeletei. A vármegye területének különböző kormányzati ágak szerint való felosztását feltüntető függelékkel (Nyíregyháza, 1899)

% h-nr'vh*^ várÓS j 0 9SER1 1 I SZABÁLYRENDELETEI. A VÁRMEGYE TERÜLETÉNEK KÜLÖNBÖZŐ KORMÁNYZATI ÁGAK SZERINT VALÓ FEL­OSZTÁSÁT FELTÜNTETŐ FÜGGELÉKKEL. EGYBEGYÜJTÖTTE : M1KECZ DEZSŐ SZABOLCSVÁRMEGYE FŐJEGYZŐJE. NYÍREGYHÁZÁN NYOMATOTT PIR1NGER J. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1899. /• J I I

Next

/
Thumbnails
Contents