Bene-Szabó: A magyar királyi honvéd huszár tisztikar 1938-45. (Jósa András Múzeum Kiadványai 52. Nyíregyháza, 2003)

MAGYAR KIRÁLYI TARTALÉKOS HUSZÁRTISZTEK

latot látott el. A magyarországi hadműveletek során 1944. IX. és 1945. IV. között a 3. hadsereg parancsnokságának anyagi törzsében segédtisztként te­vékenykedett. 1945. V. elején osztrák területen amerikai fogságba esett, ahonnan VI. 8.-án tért vissza. 1958. IV. 17.-én lefokozták. TÉRJÉK JÓZSEF ZOLTÁN DR. tartalékos huszárzászlós (Gáva, 1915. XII. 21. - Goncsarovka, 1943. I. 20.) Anyja: Szekeres Mar­git. Apja: Térjék József tanító. Jogi doktorátusának megszerzését követően tényleges katonai szolgálatát 1938-ben a nyíregyházi 4. huszárezredben kezdte, majd a VIII. hadtest megszervezése után a kassai VIII. önálló huszár­századhoz vezényelték. Részt vett az erdélyi bevonulásban. 1940. XI. 20.-án tartalékos zászlóssá léptették elő. Mint a 21. gyalogezred lovasszakaszának, később pedig mint a 22. önálló huszárszázad III. szakaszparancsnoka 1942. VII. 2.-tól a 2. hadsereg Don menü hadműveleti területén frontszolgálatot teljesített. Az ellenséges gyűrűből való kitörés során hősi halált halt. TESCH FLÓRIÁN (FLÓRIS) tartalékos huszárfőhadnagy (Budapest, 1896. - ?) Anyja: Nickl Anna. 1944. VIL l.-én tartalékos fő­hadnaggyá léptették elő. THAISZ ANDOR DR. tartalékos huszárhadnagy (Makó, 1903. - ?) Anyja: Szentes Anna. 1941-ben a II. önálló huszárszá­zadban szolgált. THASSY JÁNOS DR. tartalékos huszárzászlós (Zalaegerszeg, 1916. IV. 17. - ?) Anyja: Hérics Tóth Jolán. 1941. X. l.­én tartalékos zászlóssá léptették elő. A 4/1. huszárosztályban szolgált. 1944. VII. 4.-én géppisztolylövés által a keleti hadszíntéren, Cyganie közelében se­besülés érte. THIERRY GASZTON, BÁRÓ tartalékos huszárfőhadnagy (Póla, 1906. VI. 1. - ?) Anyja: br. glanstatteni Albert Anna. Apja: br. Thierry Ferenc cs. és kir. sorhajókapitány. Tényleges katonai szolgálatát 1927. I. 10. és IX. 30. között az 1. huszárezredben teljesítette. Ugyanitt vé­gezte el a tartalékos dszti tanfolyamot és az 1930-as években ugyanide hív­ták be az egyhónapos gyakorlatokra is. 1931. I. l.-én tartalékos hadnaggyá léptették elő. 1939. XII. 16.-án a csajkás ezred (folyamőrség) állományába helyezték át. 1939. XI. 25. és 1940. II. 16. között fényszórós tanfolyamon volt. 1940. IX. l.-én tartalékos főhadnaggyá léptették elő. 1940. III. 8.-án az I. hadtestparancsnokságra osztották be. Részt vett az erdélyi bevonuláson és az 1941. FV.-i délvidéki hadműveletben. 1942. VI. 20. és X. 30. között mint

Next

/
Thumbnails
Contents