Erdész Sándor: Nyíregyházi szlovák ("tirpák") nyelvjárási és néprajzi emlékek (A Nyíregyházi Jósa András Múzeum kiadványai, 9. Nyíregyháza, 1977)

41. Gyakori és népes családnak számított a tirpák ta­nyákon a Mackó családnév. Igen gyakori ez a családnév Gö­mörben is. A gömöri néphagyomány szerint a Mátyás névből származik,ennek a becézett alakjából vált kedvenc család­névvé. A gömöri palócok ezerint a Mátyás nevet az igazsá­gos király iránti tiszteletből kedvelik a magyarok, és a szlovákok. A Mackó - családról tudjuk, hogy mint háza­ló fuvarosok jártak le Nyíregyházára, s minden valőszi­•s nllség szerint a gömöri Hoatisovce-ből származtak ide. 42. A Márföldl - család neve nagyjából azonos a már tárgyalt Kerekréti családnév történetével. A két család­név között csak az a különbség, hogy a Márföldiek eseté­ben ismerjük a korábbi, szlovák családi nevüket. A tirpá­kok egymás közt a Márföldi nevet, tirpák nyelven folyta­tott beezélgetés során: Marfécky-nek ejtették. Régi anya­könyvi kivonatok szerint a századforduló dveiben kettős nevük volt, Tanczura-Márföldl néven tartották őket nyil­ván. Ma már csak a nagyon öreg tirpák gazdák tudják, hogy Márföldi családot korábban Tancurának is nevezték. A Tan­cura család egy korábban elnéptelenedett községből: Márk­földé ről érkezett ide. Ez a község a 18.században már nem is létezett, csak a helynevét tartották számon. A Gömör megyei Uzapanyittől észak-keletre fekvő határrészben volt valamikor Márkfölde közaég. Amikor a Tancura család útnak indult, sokan még számontartották ennek a falunak a he­lyét és nevét. 43. A Moravszkyak családneve is igen ismert ť tirpák tanyákon. Ők is Békésből jöttek. Eredetileg a Hont megyei Hontianske Moravece községből /megy. Egyházas és Apátma­rót/ kerültek le először Aszódra, majd onnan Csabára és Szarvasra. 1754-ben a két testvércsalád jött át Nyíregy­házára. Igen élelmes és munkaszeretőek voltak, minden i­162.

Next

/
Thumbnails
Contents