Waldstein, Francis – Kitabiel, Paul: DESCRIPTIONES ET ICONES PLANTARUM RARARIORUM HUNGARIAE VOL. 2. (1802)

PRAEFATIO. Cum botanicorum interfit etiam provincias, quarum ítirpes inter filias Flora; Hun­garicse adoptare conßituimus, penitius nofíe; defcriptionem Croatiae, cujus plantas ra­riores praefens centuria non parvo numero continet, iisdem nec ingratam nec inuti­lem fore judicavimus. Quae igitur regnum hoc ante decennium inde a Com'tatu Sümeghieníi Hungáriáé usque Flumen percurrendo, et anno 1302 idem aDravo prope Varasdinum usque in alpes, Dalmatiae contiguas, perquirendo de phjfica indole ejus ipfi comperimus, quseque fuper liac ab aliis notata legimus, talem in ordinem redi­genda putavimus , ut phyíigraphicam quandam imaginem ejusdem exhiberent. Nos ea, quae ad hanc omnibus lineis abfolvendam faciunt, nec ipfos conquirere potuiíTe, nec apud fcriptores alios reperiffe, vix refert monere; juvat autem hic in limine no­tare, nos Croatiam ea in extenfione fumere, ut cum regione Adriám inter atque Co­lapim fita non tantum partém, quae inter poíteriorem hunc fluvium et Dravum pofita olim nomine Sclavoniae fuperioris veniebat, fed et eam, quam nunc Turcse in finiítra Unnae ripa avulfam tenent, fequenti defcriptione., comprehendamus. CROATIAE I. S I T U S. A) In Zona temperata hemisphaerii feptemtrionalis íitam eíTe Croatiam , nemo nefcit. Latitudo autem et longitudo ejus geographica e poíitione fe­a

Next

/
Thumbnails
Contents