Farkas Rozália szerk.: Múzeumtörténeti és régészeti tanulmányok (Studia Comitatensia 28. Szentendre, 2004)

57. lapján, melynek forrása a Magyar és Nemzetközi Ki Kicsoda. Budapest, 1996. 45. Irattár, 137/1955 46. A Szentendrei Művésztelep Jubiláris Kiállítása 1926 -1956. Katalógus. 47. Életrajzát MARÓTI Éva mutatja be, 2002. 765; lásd még: Irattár: 83/1954, 303/1957 48. A későbbiekben, Sashegyi Sándor halála után újra átalakították az épületet. Odaköltözött Killár Ferenc hivatalsegéd a családjával. Később a Killárt felváltó Jeles János és családja az új szárny elkészüléséig szintén ott lakott. 49. Irattár: 159/1958,161/1958 50. Rövid életrajza a Ferenczy Múzeum Adattárában 462­73 sz. alatt megtalálható.: Baksay Leona 1915-ben született Nagykátán, Pest megyében. Apja gyógysze­rész, anyja tanítónő volt. Érettségi után természetrajz - földrajz szakot végzett tanárképző főiskolán, majd továbbképzés céljából beiratkozott a Budapesti Tudományegyetem Bölcsészeti Karára. A Növényrend­szertani Intézetbe vették fel. 1945-ben doktorált. Ezután a Nemzeti Múzeum Növénytárában dolgozott különböző beosztásokban 1957-ig. 1958 júniusában került Szentendrére. 51. Pest Megyei Hírlap, 1958. jún. 28. Szentendre című melléklete. 52. Irattár: 32/1953. sz. körlevél 53. Irattár: 60/1953. febr. 26-i körlevél 54. Irattár: 32/1953. 55. IKVAINÉ SÁNDOR Ildikó, 1989.225., 226.., vö.:2002.190. 56. Irattár: 107/1955. 57. Deisinger Margit a volt Jugoszláviához tartozó Nagybecskereken született 1900. március 15-én. Titelben éltek szülei, onnan települt át Magyarországra. Életrajzához lásd: ONÓDINÉ DEISINGER Margit összeáll: 1984., valamint IKVAINÉ SÁNDOR Ildikó: 2002.190. 58. Irattár: 378/54. 59. Irattár: 441/1995. 60. 1962. aug. 27. 272/1962. 61. Lehoczky János 1942-ben született Budapesten. Szentendrén élt. Bieber Károly híres műhelyében tanulta a kovácsolást. 1970-től tagja a Művészeti Alapnak. 1976-ban a Művésztelepi Galériában a múzeum önálló kiállítást rendezett műveiből. Életrajzát részletesebben lásd: Szentendrei Arcképcsarnok I. 107-108. 62. Irattár, 364/1962 63. Életrajzát Id.: Szentendrei Arcképcsarnok, 85. 64. Adattár: 460-73: Ikvai N. tájékoztatója a megyei és városi vezetés számára a szentendrei Ferenczy K. Múzeum közművelődési tevékenységéről. 1970. 2-3. 65. Adattár: 454-73. 66. Irattár: 164/1962. május 30. 67. Irattár: 102/1962. március 23. 68. Irattár: 168/1962. 69. Életéről, munkásságáról lásd: IKVAI Nándor, 1972, 271-274; válogatott bibliográfiával; BÁNKINÉ MOLNÁR Erzsébet - IKVAINÉ SÁNDOR Ildikó, 2002. 606. 70. MEZŐSI Károly, 1964. 3. 71. MEZŐSI Károly, 1964. 4. 72. MEZŐSI Károly, 1966. 4. 73. TIHANYI László, 1966; ETELE Józsefné, 1969. 74. A Ferenczy Múzeum - immár, mint megyei múzeum ­történetét egy következő tanulmányban folytatjuk. 36

Next

/
Thumbnails
Contents