Hann Ferenc (szerk.): Kósza Sípos László 1943 - 1989. Szentendrei Képtár 1997. április (Szentendre, 1997)

Amikor Kósza Sípos László 1971-ben, huszonnyolc éves korában elhagyta Szentendrét, már kész festő volt. Ha érett műveit szemléljük, meglepődve látjuk, hogy voltaképpen alig voltak zsengéi, már késő kamaszkori munkáiban ugyanazokat a festői, grafikai prob­lémákat feszegette, elemezte, mélyít­­gette, mint a főművekben. Szentendrei korszaka lényegében a hatvanas évtizedet jelenti, amikor még ereje teljében dolgozik Bar­­csay, még él Czóbel, Nádler István hard edge periódusának legjobb da­rabjait festi, Deim lezárja "barokkos" korszakát és megszületik a Csend-so­rozat, s a Feljegyzések egy kolostor­ból már klasszikus műcsoportja. Kósza Sípos magánál Kondor Bélá­nál tanulja meg a rézkarc techniká­ját, kiállít Csíkszentmihályi Róberttel (de Deimmel és Nádlerrel is), Farkas Ádámot emlegeti évekkel később írt leveleiben. És ne feledjük, hogy egyik mentora Korniss Dezső, a másik a már kicsit keser­nyés, szigorú Kassák, ám Szántó Piroska műtermében is szívesen látott vendég. A legfontosabb azonban talán az, hogy a festő 1966- ban felfigyel az akkor még alig ismert Vajda Lajos rajzai­ra, kollázsaira, talán Bálint Endre közvetítésével, akit ugyancsak jól ismert, s akivel kapcsolatban a rokonszenv és a kritikus irónia hangját egyaránt megütötte. Kózsa Sípos tehát szinte mindenkivel találkozott, akivel akkoriban érdemes volt. Összegyűjtötte a sugárzásokat, majd emigrált Hannoverbe. Kiköltözésében szerepet játszottak bizonyos sértettségek (kiben nem voltak meg ezek nemzedékének legjobbjai közül?), természetéből adódó nyugtalansága, s némiképp önmaga megpró­bálásának vágya is. Mindenesetre idegen közegbe kerül­ve végképp leszakadtak róla az amúgy sem túl erős gúzsok, szentendreibb festő lett, mint sokan az ittmaradtak közül. Archetipikus gondolkodású festő lett. Ami a kérészéletű Európai Iskolából számunkra érde­kes, az ott van lapjain: Vajda ki-be­­fordított térképzése, Vaszkó Erzsébet tompa kékjei, Bene Géza és mások gömbakácai. És mindezek mögött ki­­tapinható Barcsay esztétikája, a mű­vészethez való viszonya, etikus ma­gatartása. Kósza Sípos egyik vezérműfaja a pasztell. A technika puhasága, fi­nomsága, kicsit feminin természete miatt kiválóan alkalmas az elmosódó emlékképek felidézésére. Ezek a mű­vek kifejezetten poétikusak, a konst­rukciót tüllszerű páramező fedi le, mögötte sejlik fel az elhagyott város. Az oeuvre másik jelentős szeletét a vonalrajzok, rézkarcok adják. Ezek a lapok voltaképpen megfelelnek Vajda Lajos "konstruktív­szürreális tematika "-elméletének, bár a szürreális mozzanat szinte elveszik (hacsak a motívum-kontaminációkat nem tartjuk annak), a hangsúly a konstrukción van. A gyakran szándékosan dekomponált, néha origamira emlékeztető formák csupa szentendrei motívumot (ház, ablak, templom­­torony, gömbakác) foglalnak magukba, az architektúra-ele­­=| mek között fel-feltűnik az ugyancsak a szentendrei piktúrá-N EL ból ismert (v.ö.: Barcsay, Deim) bábuszerű, redukált embe­­'§- ri fiqura. •o' A művész életműve 1995-ben "érkezett haza". Ma már aК - szentendrei Ferenczy Múzeum kortárs gyűjteményének ré­­■Ц sze. Bemutatása késői, fájdalmas kötelesség. I HANN FERENC SZENTENDREI KÉPTÁR 1997. ÁPRILIS Kósza Sípos László 1943-1989

Next

/
Thumbnails
Contents