Wéhner Tibor Flórián: Mészáros Dezső szoborgyűjteménye Szentendrén (Szentendre, 1987)

Mészáros Dezső művészete a kortárs magyar szobrászat különös, egyedülálló jelen­sége. teljesítménye: a visegrádi Áprily-völgy kertjében a közelmúlt évtizedeiben szívós munkával, makacs kitartással, a megbízások biztonságot sugárzó védőőrizete nélkül, magánerőből és magánvállalkozásban jött létre a negyven monumentális alkotást felsorakoztató oeuvre. Ez a maradandóság igényével létrehozott, domináns szándékaiban közösségi köze­get feltételező és követelő műegyüttes szuverén alkotói szemléletet tükröz. Gazdag emocionális hatóerőket összpontosító és kibontakoztató, jelszerű kifejezéssel megra­gadott, lényegi gondolatokat közvetítő kompozíciókkal szembesülhetünk Mészáros Dezső alkotásait szemlélve. A klasszikus szobrászati tradíciók szellemében született, a klasszikus technikai eszközök alkalmazásával megmunkált monumentális kőszobrok tömörek, szűkszavúak, dísztelenek - mint a görög szobrászat fényes előzményeiként ismert kykladikus idolok legfőbb jellemzőjük a belső, rejtett (pszichikai és fizikai) erők által feszített, teret szervező forma, és a formát alakitó körvonal. Megmozdul a tér: az emberi figurára utaló vertikális alakzatok, a kőhasábok áttörései révén kibontott negatív formációk a súlyosság és a könnyedség, a földhöz­­szegezettség és a lebegés ellentétben, kettősségében játszadoznak. A szobrászat optimális, példaadó modelljei ezek a kőmonumentumok: egymástól elválaszthatatlan, egységbe olvadó közegterük és határolóterük. Erényük a körbejárhatóság: nem tárul, nem tárulhat fel vakfolt, minden nézőpont plasztikai izgalmat indukál. Ennek is köszönhető, hogy még az oly parányivá zsugorított természeti környezetben is szerves és elidegeníthetetlen összetevővé alakulnak, otthonra lelnek. A visegrádi - a szentendrei művészettel jelképes és kitapintható kapcsolatokat szövő és tartó - kőfaragó műveiben nincs felszíni - és felszínes - zaklatottság, nincsenek szájbarágó utalások, nincs - szobrászatunkban erősen élő és a szobrászat­tól idegen - epika. Nyugalmat és ünnepélyességet, megharcolt nyugalmat és megkűz­­dótt ünnepélyességet, emberi fenséget sugároznak e kőszobrok. Mészáros Dezső szobraival a hetvenes és a nyolcvanas évtizedben a Dunakanyar történelmi atmoszférát sugárzó településein - Esztergom és Visegrád királyi várában, Dömös faluközpontjának ligetében - már megismerkedhettünk. Az időszaki bemuta­tók tanulságait felismerve Szentendre városa a művész életművét reprezentáló har­minc alkotásból állandó, szabadtéri szoborgyűjteményt állított fel. Szentendre a XX. század második és harmadik harmadának emel így autentikus emlékművet, s újabb, termékeny réteggel gyarapodik a város élete és művészete. WÉHNER TIBOR FLÓRIÁN ШШШШ ШШ ШЙЯМ 55ШШШ® ИШ® ШШШШШ

Next

/
Thumbnails
Contents