Kalivoda Béla: Kisemlős faunisztikai és populációdinamikai összehasonlító vizsgálatok Jász-Nagykun-Szolnok megyében gyöngybagoly (Tyto alba) köpetek alapján / 1549-2012

- 2. ­TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés .3.0. 2. Témafelvetés és célkitűzések 3.o. 3. Irodalmi áttekintés 4.o. 4. Anyag és módszer 6.o. 4.1. Anyaggyűjtés 6.0. 4.1.1. Az anyaggyűjtés módjának meghatározása 6.o. 4.1.2. A vizsgálandó bagolyfaj kiválasztása 8.o. 4.1.3. A vizsgálati helyek meghatározásának szempontjai .. 9.o. 4.2. Adatfeldolgozás 10.o. 4.2.1. A szükséges mintanagyság, illetve a becslés hiba­határainak megállapítása 10.o. 4.2.2. Alkalmazható statisztikai módszerek és a belőlük nyerhető információk 11. o. 5. Előzetes minta elemzése 18. o. 6. Következtetések 26.o. 7. Összefoglalás 28.o. 8. Köszönetnyilvánítás 28.0. 9. Függelék 29.0. 9.1. Képletek 29.o. 9.2. Táblázatok - Ábrák 31.o. 10. Irodalomjegyzék 45.o.

Next

/
Thumbnails
Contents