Dr. Tóth Albert: Szolnok környékének mesterséges halmai (2008) / 1085-2008

BEVEZETÉS A megye területén lévő kunhalmok számbavétele, te­repjárással történő állapotrögzítése 1985-ben kezdő­dött. A tiszántúli részek (Nagykunság, Tiszazug) után 1988-ban a jászsági, majd 1989-ben a Szolnok környékén fekvő halmok vizsgálatára került sor. Ezzel befejezettnek tekinthető a terepmunka ezen fázisa. Sikerült számba venni valamennyi még fellelhe­tő, vagy az utóbbi 5 évben elpusztult (megcsonkított, elhordott) halmot, halomhelyet. A továbbiakban a megye te rületén lévő valamennyi botanikai értékeket őrző halom cönológiai vizsgálata lenne a legfontosabb soron követ­kező feladat. Az 1989-ben utolsónak megvizsgált megyei terület közigazgatásila g északról délre haladva: Tiszasüly, Kőtelek (Hunyadfalva), Nagykörű (Csataszög), Besenyszög, Szászberek, Újszáez, Zagyvarékas, Szolnok, Tószeg, Tisza­várkony, Tiszajenő, Vezseny. Földrajzi értelemben a megvizsgált terület az Alsó­Zagyva-sík, továbbá a Gerje-Perje lapálya. Az egyhangú felszínt csak a Tisza, a Tarna, Zagyva, Tápi egykori medrének kiszáradt, beszántott mélyedései tagol­ják, Enyhén hullámos, homokosabb területtel csak Új szász

Next

/
Thumbnails
Contents