Kocsis Emília: A magyar pikkelypáfrány az Odorváron (2002) / 806-2002

... доь-jLooi A magyA pikkelypáfrány az Ödorváron Á £Ш-Вйкк keleti határa a Hőr-patak, melynek azurdok­­•aerii völgyéből eaelk dtk ki az 546 m magas Odorvár« A hegy közáp­­triász« általában vékony pados szÜrkemészkŐbŐl épül fel* A földtörténet során a bel06 erők hatására a mészkőrög kibillent eredeti helyzetéből, Így a kiemelt rétegfejek moot meredeken buk­nak le a Hőr-völgybe* Az Odorvár szürkéméezköve Ny-on a 651 m magasodor-hegy palájával érintkezik, i>-re az üezlai-medenoe hü­­eődik* A őükk-hegyeég számos ritka endemikus és reliktum fajnak ad otthont* A sziklai növénytáreuláeokoan és sziklafalakon több értékes növényfaj tenyészik* Az endemiku magyar pikkelypáfrány /üetoraoh javorkaeanum/ néhány hazai előfordulási helye közül az egyik az Odorváron ás a Hér-vöigy néhány, a völgybejára Lhoz közeleső sziklafalán van* A négy«* pikkelypáfrány /oeteruoh javorkaeanum/ leírását Vida Gábor 1363-ban adta meg* A növény j^lzona rövid, ter­mete nagyobb /-22 от/, a levél azéles-iándaoáe, 1,5-4 от a éles, gerinne csak alsi ne yedében sötét pelyvaazőrös* A apérák hossza 32-40 mikron, szélessége 26-32 mikron* Elterjedési területe» Blikk - 2 rkő, Odorvár Az odorvári pi.:.;eiypáfrányokat három intaterületen figyel­tem meg 1373 juliue 17 és 27 között, 3 napon át végeztem mérései­met és megfigyeléseimet* Naszály Cereose Vértes Bakony lessek VáO Öregkő Oaatornavölgy. Várvölgy üuhavöigy, Somhegy, Somié Lisina, Oöaöakspu BzáreomlyéVillányi-hg -• / .

Next

/
Thumbnails
Contents