Döbreiné Bíró Erika: A Tiszaföldvári Polgári Társulati Alap 1936. évi zárszámadása (2002) / 773-2002

4 f • А TISZAFÖLDVÄRI POLGÁRI TÁRSULATI ALAP 1936, EVI ZARSZAMADASA BEVÉTEL Fürdőházlj forgalom Fürdőjegyekért....................................................... P 617 f 46 Raktáron levő szén értéke (100 q á 2‘65) . 265 Veszteség, mint egyenleg....................................... 6$5 Összesen 889‘01 / . '+>(! Alkalmazottak fizetése Üzemi kiadások . Beruházásokra Szénre és szénfuvarra ÁR­BEVÉTEL Pénztári forgalom Р fгЧ-1935. évi pénztári maradvány................................ 973 29 J L * Téglaházi bevétel............................................... 15381 76 Fürdőházi bevétel....................................................... 617 46 <, Értékpapír kamatból............................................... 254 873 Haszonbérekből....................................................... 4670 47 Szövetkezetből....................................................... 6959 90 Folyószámlából . ................................ 900— л . Rendkívüliekből....................................................... 1068 25 £ Ь. $ л i* Г .. ? J .1 J Э&Ьге-ае fír ró En'а. о с-уацЫексх x1х*ом паж <röu i VÁR 1 • ‘1. églaüzlefre ürdőüzletre . . . izefésekre . • . - Rendkívüli . . 4' ótékonycélra . - , lleték egyenértékbé . Szövetkezetbe . .-v rodára v . . . pületekre . .i Tűzbiztosításra Napidíj és útiköltségre Folyószámlára . . . 1936. évi pénztári maradvány KlAOAS T ssa •-V 16884 889 21W 831 1000 m 4580 . 326 2213 174 . 22 1400 186 f 50 01 60 80 06 - 16 Ti, in 50 29 ■f. ч BEVÉTEL Téglaházi forgalom KIADÁS P f P f Eladott tégla és cserépárából...............................15381 76 Téglaházi kiadás....................................................... 16884 50 1936. évi anyagleltár értéke............................... 23631 78 1935. évi anyaglelfár értéke............................... 17038 41 Házilag elhasznált anyagok értéke .... 432 26 Fizetések 75 °/o-a............................................... 1663 20 Követelésünk eladott anyagokért, 1936. évi 1801 52 Iroda kiadás 75 %>~a . f............................... 224 61 Biztosítási díj 50 °/o............................................... 87 19 Épületek értékének kamata............................... 242 48 Nyereség, mint egyenleg.......................................5106 93 Összesen 41247 32 Összesen 41247 32 A Polgári Társulati Alap vagyona 1936. év december hó 31-én P f Készpénz maradvány 1936. évről .... 186 29 Elhelyezett tőke értéke ÄÄ6 p 1«« } . . 4127 80 értékpapír értéke ........ .9770.48-Épületek értéke . ....................................... 8417 32 Földek értéke..............................................................6600 _ Homokbánya értéke...............................................600 _ Ingóságok és felszerelések értéke ....2600 _ Követelésünk eladott anyagokért р^ьы p шэзо } 3170 82 1936. évi december 31-iki anyagleltár értéke 23631 78 Összesen 59104 49 Teher: Jutalék kifizetésre....................................... 510 69 Összes vagyon 1936. év végén 58593 80 Összes vagyon 1935. év végén 55053 69 Vagyonnövekedés 1936. évben 3540 11 P f Anyaglelfár értéke 1935. év végén .... 17038 41 Égetett anyagok értéke 1936. évben . 22407 39 Összesen 39445 80 1936. évben eladva...............................................; 15381 76 Maradt 24064 04 Házilag elhasznált anyagok értéke .... » 432 26 1tvz£ jt..s_—„i„iíjc.. x-é.x\—00001 no

Next

/
Thumbnails
Contents