A Hadtörténelmi Intézet és Múzeum levele Malinovszkij főhadiszállásáról (Tiszaföldvár, 1984) / 0650-1996

HADTÖRTÉNELMI INTÉZET ÉS MÚZEUM HADTÖRTÉNELMI OSZTÁLY BUDAPEST, I., Kapisztrán ter 2-4. 1250 Pete István BUDAPEST Pesti út 149. fsz.3. 117 3 Tisztelt Pete úr! Szabadságról visszatérve most kaptam meg Malinovszkij marsall főhadiszállásával foglalkozó, július 12-i levelét. Állitása, mely szerint a frontparancsnok főhadiszállása 1944 novemberének második felében nem Hevesen, hanem Tiszaföldváron volt, az Ön által bizonyítékként emiitettekkei sem valószinű­sithető. Ebben az időben ugyanis a 2.Ukrán Front főcsapása már nem Budapestre irányult, hanem a támadás széles arcvonalon bontako­zott ki Hatvan, Eger, Miskolc és Gesztely irányokban. Tiszaföld­vár megerősitése, a betonbunker épitése, a raktárak telepitése azzal függött össze, hogy a község hosszabb ideig a front had­tápbázisa volt. A községben helyezkedett el a frontparancsnokság politikai apparátusa is, ezért járt Luknyickij Tiszaföldváron. S nem ott találkozott Malinovszkijjal, hanem oda tért vissza a hevesi főhadiszállásról. 1944 novemberének második felétől a frontparancsnok paran­csaiban és jelentéseiben főhadiszállásként Heves szerepel és egyáltalán nem szokatlan dolog, hogy egy parasztházban lakott, így volt ez korábban Deszken is. Üdvözlettel: Budapest, 1984. augusztus 28. ' — ' • . ' fj H kíwV / dr.Tó'thyfíándor alezredes osztályvezető 650 - Re.

Next

/
Thumbnails
Contents