Dr. Preznovszky Mihály levele Illyés Gyula családjáról / 0649-1996

PETŐFI IRODALMI MÚZEUM — LITERATURMUSEUM PETŐFI - AMTEPATYPHbm MY3EP1 MM. nETEcpH Postacím: 1364 Budapest, pf. 71. V., Károlyi Mihály u. 16. Telefon: 173-611. 173-786 . Pete István úrnak ny. gépészmérnök Budapest, Pesti út 149. fsz. 3 1173 Budapest, 1993. szeptember 23 Kedves Mérnök Ur! Köszönöm 1993» szeptember 11-i levelét. Különösen örü­lök az Illyés Gyula bátyja, Illés Ferenc keresztlevélé­ről megküldött másolatnak, melyet elhelyeztünk kézirat­tárunkban. Ami kérdéseit illeti: Illyés Gyula /és testvérei/ édes­anyja valóban Kállai Ida volt. Erről olvashat Tüskés Tibor: Illyés Gyula alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1983. Szépirodalmi K. és Illyés Gyula élete képek­ben. Összeállitotta Illyés Gyuláné. Bp. 1982. Szépiro­dalmi K. Mindkét könyv megtalálható múzeumunk könyvtárá­ban, a segédkönyvtári anyagban is. Alexander Petőfi: Gedichte. Aus de Ung. übers.: Fr t Szarvady, Moritz Hartmann. Vorvort: Friedrich Szarva di. Darmstadt, 1851. cimü kötet 3 példányban is megtalál­ható könyvtárunkban. /Jelzete: A. 1026, A. 1038, A. 3051/ Ha ellátogat hozzánk, ezt és az Illyés-vonatkozású könyveket is megtekintheti. üdvözlettel:

Next

/
Thumbnails
Contents