Szlankó István: A Tiszazug gazdasági életének főbb vonásai 1950 és 1975 között (Tiszaföldvár, 1950-1975) / 0342-1977

Múzeum Tiszaíöidvár l A TISZAZUG GAZDÍSÁGI ÉLETENEK FŐBB VONÁSAI 1950 ÉS 1975 KÖZÖTT Készült a Kunszentmártoni Honismereti Tanácskozásra 1975. októberében Szlankó István

Next

/
Thumbnails
Contents