Tóth Julianna: Az ácsmesterség története (1973) / 284-1973

ELŐSZÓ: Az ácsmunkák múltja és fejlődése. Az épületek szerkezetei téglából, kőből,betonból, vasbetonból,fából, és fémből készülnek. A faszerkezeteket az ácsok készítik, ezért azo­kat ácsszerkezeteknek is nevezzük. A faszerkezetek az épületeknek évezredek óta alkalmazott teherhordó szerkezetei. A társadakom történeti fejlődését az ősközösségek eölöpépitményeitől és favázas kunyhóitól kezdve végig kisérikaa fa­szerkezetek folytonosan fejlődő,finomodó formái.Az ember korán felis merte a fa kiválló szerkezeti tulajdonságait és a maga módján hamar szolgálatába állította a fát, amely azóta is egyike a leggyakrabban használt építőanyagainknak. A történekem folyamán lassan kialakultak a faszerkezetek hagyományos formáijamelyeket a tapasztalat alkotott,és fejlesztette évszázadokon keresztül. A fejlődés a rabszolgatársadalom és a feudalizmus korában azonban lassú volt,mert hiányzott a szerkezetek méretezéséhez szükséges statikai és szilárdságtani tudás és nem voltak még gépek a gyors és pontos megmunkáláshoz, A kapitalizmus kialakulása során mind nagyobb és nagyobb éptési feladatok jelentkeztek; műhelyeket gyárakat kellett építeni, amelyek nek tetőzetét célszerűen csak faszerkezettel lehettett megoldani mert abban az időben az acélgyátrás még kezdeti állapotban volt. Megnövekedett az épitőfa szükséglet. Ezzel megindult a kíméletlen erdőirtá# is. á földesurak ráeszmél­tek arra , hogy az addig haszontalan erdőink minden befektetés nél­kül busás hasznot hoznak mert, a jobbágymunkával kitermelt fa olcsó, az építeni szándékozók pedig jó árat fizetnek érte. Később a föl­desurak már a fakitermekéssel sem foglalkoztak, hanem bérbe adták erdőiket.

Next

/
Thumbnails
Contents