A martfűi téglagyár feldolgozása (Martfű, 1969) / 0175-1971

-i- 175"-71 MA R T ff Ü TÉ G L A G Y A R Az üzem helve. képe a tájban, építésén ek göldra.izi vonatkoz&aal A Martflii téglagyár a községtől különálló ipartelep, A Mezőtúri Téglagyárak egyesületéhez tartozik, amelyhez még 14 téglagyár /jl járul. A városon kivül helyezkedik el, a város központjától lkm távolságban, déli irányban. A táj képét lényegesen nem (változtat­ja meg. BLHBLYB2KBDESS" : a Tisza Cipőgyár, a 442-es miüut, az ÁL­larni GAzdaság és a Tisza közé szorult be, -így terjeszkedési le­hetőség^ csak a *Sziget felé* mutatkozik. A külső képről is me­gállapítható rendeltetése . Messziről láthatók tornyai, a gyárhoz a müütról bevezető ut /Téglagyár/ téglaporral van felszórva • A[bagger a bejáróát jobb oldalán van a földbányában, az út bal ol­dalán pedig regi földbánya, amely ma faiskola. Téglagyári látkép** 1

Next

/
Thumbnails
Contents