Wendl Anna: Egykorú jegyzetek a Tiszaföldvár és Vidéke c. lap 1936. és 1937. évfolyamából (Tiszaföldvár, 1936-1937) / 0127-1971

m-7-f. IA/ENDL ANNA• JEGYZETEK A » TiSZAFÖLDVÁü és VfDéttE" c. IAP *926.,1937. éVFOLYAMABOL. iratgyűjtő M3Z 5617

Next

/
Thumbnails
Contents