Botka János: A csépai szőlőművelés (Csépa, 1965) / 0106-1966

i06 - GG. Tiszazugi földrajzi Múzeum Tiszaföldvár BOTTKA 3AN0S A CS ÉPAI S7ŐLQMÜ VFLFS / LELTÁRI SZÁM 19GG i r Iratgyűjtő ' MSZ 561? • "V " ií

Next

/
Thumbnails
Contents