Matk Béla: Forgatókönyv országjárás-vezetők részére a legfontosabb hazai túrák útvonalairól / 0051-1964

54• Tiszaíöldvór MATH BELA rVEZETŐK f f RESZERE A LEGFONTOSABB MAZAI TURAK ÚTVONALÁRÓL KIAD3A: A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT FÖLDRAJZI ES FÖLDTANI ­GEOFIZIKAI SZAKOSZTÁLYAINAK OR­SZÁGOS VÁLASZTMÁNYA — MASOLAT — r , S\-Gk. • LELTARI SZAM •JM^ H?.~^t — / LELTÁROZÁS IDEJE 4. •atgyfijtö DARABSZAM: MSZ 5617 gyasstói áai Ft 1.70 DARAB ERTEK -JMoE. Ar^fjL LELTÁRI ERTEK : # ^/W A-^-/

Next

/
Thumbnails
Contents